November 2012

Beleidsvoornemens Waterschap ten aanzien van beheer sprengenbeken

Het Nieuwe Waterschap V&V is van plan het beheer van onze sprengen en beken te extensiveren. Dat kan belangrijke effecten hebben op die fraaie ensembles in hun cultuurhistorische context.
Op 15 november 2012 informeerde Waterschap Vallei & Waterschap Veluwe gezamenlijk enkele vertegenwoordigers van grondeigenaren die veel beken en sprengen in eigendom hebben en belangenvertegenwoordigers. Namens de Bekenstichting was ik hiervoor uitgenodigd. Ik heb geluisterd naar wat er aan ons verteld werd. Omdat het gepresenteerde ook voor u van belang kan zijn heb ik om een kopie van de betreffende dia’s gevraagd.
De voornemens over extensivering van het beheer van sprengen en beken werden op 15 november door het waterschap beknopt verwoord in de twee dia’s [358 KB] . Op ons verzoek stelde het Waterschap die beschikbaar om op onze site te plaatsen zodat u daar nu al kennis van kunt nemen.

Jan van de Velde