Nun

Nun laaglandbeek Open in Atlas

Nuntop
In deze enclave stroomt de Nun. Dit beekje begint als bermslootje aan de Elspeterbosweg en stroomt met enkele takken over de terreinen van vakantiecentrum ‘De Paasheuvel’.

Naast de grote landbouwenclave op de Veluwe, het gebied rond Garderen, Uddel, Elspeet en Speuld, is er een kleine enclave bij Vierhouten.
Bij de aanleg van de ‘Heimanshof’ op dit terrein (een van de oudste heemtuinen) is dankbaar gebruik gemaakt van dit water, o.a. voor de aanleg van een vijver.
Voorbij ‘De Paasheuvel’ loopt de gegraven bedding nog een flink eind door aangeplant bos en eindigt in het Provinciebos, in een diepe stuifgeul waar het water wegzijgt.

De Nun in het Provinciebos

De Nun in het Provinciebos

De Nun (de naam is ooit bedacht op ‘De Paasheuvel’) is te beschouwen als een mini-Hierdense Beek. In de ondergrond van Vierhouten komt dezelfde waterdichte kleilaag voor als in het dal van Uddel-Elspeet.
Het beekje is mogelijk alleen voor afwatering gegraven. Geopperd is dat het voor bevloeiing gebruikt is. De capaciteit is gering: de Nun staat vaak droog, maar kan in het uitloopgebied een flink stuk bos en hei onder water zetten. Langs de Nun, vooral langs de benedenloop, komt de roze winterpostelein veel voor. Dit plantje met helderroze bloemen hoort thuis in Noord-Amerika en Azië. De verspreiding in Vierhouten is te danken aan ontsnapte exemplaren uit heemtuin ‘De Heimanshof’.