Officiële ingebruikstelling nieuwe waterrad park Sonsbeek

Enkele jaren geleden nam de Vereniging Vrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem het initiatief om – na de geslaagde restauratie van de ijskelder in Sonsbeek – de vervallen houten waterradinstallatie van de historische Begijnemolen te herstellen. Vrijwilligers hebben daar met succes veel enthousiasme, energie en tijd in gestoken. Bestuursleden van Vrienden van Sonsbeek namen de organisatie van het project op zich, maakten schetsen en werktekeningen, vroegen vergunningen aan, benaderden fondsen en verzorgden de promotie van het project. De uitvoering van het herstel lag in handen van vakkundige vrijwillige medewerkers van Werkplaats De Helling te Arnhem. Een beschrijving van dit proces is hier eerder op deze website beschreven en ook in het interview met Joop Morsink in de Wijerd van maart 2014.

De financiering van het project kwam rond dankzij de opbrengst van een financiële actie onder de leden van de Vereniging en andere parkbezoekers, en dankzij de bijdragen van een tiental grotere sponsoren.

Het nieuwe waterrad heeft nu enkele weken naar tevredenheid proefgedraaid. De Vereniging Vrienden van Sonsbeek is trots op het mooie resultaat en draagt de nieuwe installatie nu graag over aan de eigenaar, de Gemeente Arnhem. Op dinsdag 9 september om 17.30 uur bent u welkom in Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL Arnhem. De waterradinstallatie  zal dan door burgemeester Kaiser van Arnhem  in gebruik worden gesteld.

U bent van harte uitgenodigd!