Onthulling toeristisch informatiepaneel in het gebied Motketel ten westen van Vaassen

Op 8 mei  jl. is in aanwezigheid van geïnteresseerde buurtbewoners en vertegenwoordigers van Waterschap, Kroondomeinen, de Rabobank Noord Veluwe , Gelders Landschap en Bekenstichting door Rian Haarhuis, de beheerder van kasteel  De Cannenburch, samen met Lasse Tjabringa, de jongste donateur van de Bekenstichting, een informatiepaneel onthuld in het gebied de Motketel.

Het informatiepaneel is een initiatief van de Bekenstichting en is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van het waterschap Vallei & Veluwe en het Rabofonds Noord Veluwe. Het ontwerp is van Cultuurland Media.

Op de foto ziet u de openingshandeling door Rian Haarhuis en Lasse Tjabringa.               foto 10

Na een welkom door onze voorzitter Jan van de Velde, ging het gezelschap gewapend met paraplu onder leiding van Jan Aalbers, de nieuwe wethouder van de gemeente Epe en voormalig adviseur van de Bekenstichting en AB lid van het Waterschap, het gebied de Motketel in. Jan vertelde dat de naam Motketel te maken had met humus en met wilde zwijnen (een “mot” of “motte”  is een vrouwelijk zwijn en een “ketel” is een dagrustplaats voor wilde zwijnen). Maar ook is de naam Motketel gerelateerd aan het mogelijk voorkomen van heksen, die vroeger onder bepaalde omstandigheden in dit gebied voorkwamen.

De Motketel is een nat gebied, waar de grondwaterstand net onder maaiveld aanwezig is. In de periode 1600-1800 n. Chr. Zijn in dit gebied sprengkoppen gegraven, waarna het aangegraven water via de beken werd gebruikt ten behoeve van de watermolens in het gebied naar en bij Vaassen. In de 18e eeuw stonden er 17 watermolens in dit gebied. Jan Aalbers vertelt geanimeerd over het gebied, het aanwezige Clundersmeulentje, de bijzondere planten op de beekwallen, de ijsvogel die langs de beken naar voedsel zoekt en de beekprik die in de beken voorkomt. Het waterschap heeft de afgelopen jaren het sprengenstelsel gesaneerd en opnieuw ingericht.  Hierna ging het gezelschap terug naar de plek aan de Niersenseweg ter hoogte van nr. 32 waar het infopaneel werd onthuld.

Met de charme van een kasteelvrouwe en plaatsvervangend vertegenwoordigster van de “Van Isendoorns” bedankte  Rian Haarhuis de aanwezigen voor hun komst, en de Bekenstichting voor het initiatief tot vervaardiging en plaatsing van het paneel. Zij wees op het Cultuurhistorisch belang van het gebied en het kasteel de Cannenburgh en het belang voor goede cultuur historische informatie voor de toeristen die te voet en met de fiets kunnen genieten van de prachtige schoonheid en rust in dit gebied.

NB. De locatie waar het informatiepaneel nu staat en waar het is onthuld, wordt binnenkort gewijzigd. Het bord komt te staan bij de parkeerplaats aan de Elburgerweg, nabij het bruggetje over de Geelmolensche beek. Via dit bruggetje kan men het gebied de Motketel in. Op deze plaats valt het informatiepaneel beter in het oog.

Wiebe Kiel

NB. De overige foto’s geven een beeld van de feestelijke bijeenkomst.

2014-05 Motketel (2) 2014-05 Motketel (3)
2014-05 Motketel (6) 2014-05 Motketel (1)
2014-05 Motketel (4) 2014-05 Motketel (5)

Zie ook: http://www.glk.nl/87/nieuwsbericht/?bericht=87