Opening Cannenburgh’s molen op 29 september 2010

Op initiatief van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is de Cannenburgh’s molen in 2010 gerestaureerd. Bij de restauratie is besloten om naast het herstel van de turbine en molengoot, ook weer een waterrad aan te brengen om daarmee de geschiedenis van Cannenburgh’s molen compleet te maken. Op 9 juni 2010 is het nieuwe waterrad geplaatst. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het afronden van de restauratie. De molengoot is verlengd en de molen is toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Op woensdag 29 september 2010 is het project opgeleverd door de klep in de molengoot open te zetten, waardoor het waterrad in beweging kwam. Ook is de turbine in werking gezet. Zie www.cannenburghermolen.nl voor meer informatie.