Oproep aan onze donateurs

Als Bekenstichting beschikken wij over een, door de redactie prachtig vorm gegeven, “Wijerd” en actieve redacties van Facebook en website. Toch merken wij als bestuur ook dat communicatie per email soms handiger is. Zo kan het aardig zijn om op een actualiteit te wijzen door een artikel aan geïnteresseerden door te sturen of te wijzen op een recent bericht op de website. Alleen willen email adressen nog wel eens wijzigen! Daarom aan ieder een verzoek of jullie een mailtje kunnen sturen aan info@sprengenbeken.nl zodat wij de lijsten kunnen actualiseren.

Daarnaast meteen ook een tweede verzoek. Het dagelijks bestuur is enthousiast maar kent een beperkt aantal handen en soms zijn meer handen welkom. Wij zoeken nog mensen die het bestuur willen versterken, maar ook op allerlei andere punten zou het fijn zijn om van jullie hulp en kennis gebruik te kunnen maken. Enkele voorbeelden: we denken na over een update van de film over beken en zoeken hiervoor een scenarioschrijver, zijn bezig met nieuwe tentoonstellingen en willen activiteiten organiseren rondom ons lustrum. Ook de werkgroep ecologie zou nieuw leven ingeblazen moeten worden. Dus wederom aan jullie allen een verzoek: als je toch een mail stuurt, kun je daarin ook aangeven of we je mogen benaderen met dit soort vragen voor hulp en zo ja, waar jouw voorkeur eventueel naar uit gaat?

Jaap Postma, secretaris