Organisatie

Het  Bestuur van de Stichting bestaat uit:

Mevr. E. de Hullu, voorzitter

dhr. J.F. Postma, secretaris

dhr. F. Ph. Jantzen, penningmeester

dhr. W. Kiel

mr. J.H. Bosch

dr. P.H. Smits

ir. A.J. IJzerman

dhr. R.L.F. Harleman


Adviseurs zijn:

G.J. Blankena, Loenen

P.M.M. Warmerdam, Doorwerth

dhr. J. Koornberg, Elburg

drs. A. Willemsen, Wageningen (adviseur PR)

Prof. Dr. F. Witte, Oosterbeek


Algemene ondersteuning

Z. Hottinga-Doornbosch, bureausecretariaat


Communicatie:

dhr. B.C. Veltkamp (website), Wapenveld (webredactie@sprengenbeken.nl)

dhr. R. Klaasen (backup website, ICT en GIS), Veenendaal

dhr. C. Stortelder (GIS-adviseur)

dhr. J.van Breda (redactie Facebook pagina)

dhr. E. Harleman (DTP, redactie Wijerd)

dhr. H. Slijkhuis, Epe (eindredactie Wijerd) (hgslijkhuis@hotmail.com)

mevr. D. Damsté (redactie Wijerd)

mevr. J. Meijer (redactie Wijerd)

dhr. T. van der Schouw (redactie Wijerd)

dhr. P. Weisfelt


Werkgroep Cultuurhistorie:
Klik hier voor het werkplan 2018

Marianne Poorthuis

Arne Haytsma


Werkgroep Hydrologie:
Klik hier voor doelstelling
Klik hier voor het werkplan 2018

Yolt IJzerman, bestuurslid AB
Vanaf oprichting bestuurslid Bekenstichting. Opgeleid als bioloog,
specialisatie ecologie/ natuurbeheer aan de WUR (1970-1979).
Werkzaam bij SBB in natuurbeheer en natuurbeleid.Specialist in natuurbeheer in relatie tot
(grond)waterbeheer en spanningsveld natuur <>CH. Natuurbeheer en (water)molens.

Flip Witte, adviseur Bekenstichting.
Onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute en
bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit afd. systeemecologie.
Hij is gericht op de samenhang water en natuur en de verdroging van de Veluwe
gaat hem aan het hart.
Flip heeft van 1991 – 2004 gewerkt aan de Wageningen Universiteit,
waar hij hydrologie, natuurbouw en ecohydrologie doceerde.

Gé van den Eertwegh, werkzaam bij FutureWater, thans H2O.
Specialist in aquatische en terrestrische ecologie, transport van stoffen in de
bodem en kwaliteit van oppervlaktewater.
Verder bestuurslid Nederlandse hydrologische Vereniging en
voorzitter van de TNO-Gebruikersraad Geo-modellen Ondiep.

Ir. Wim P.C. Zeeman, (geo) hydroloog, lid van Platform Beek- en rivierherstel en werkzaamheden voor STOWA. In het verleden was hij o.a. Secretaris ECCR en als senior wateradviseur werkzaam bij Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied.
Secretaris ECCR.

Piet Warmerdam, adviseur Bekenstichting
expertise stroomgebiedshydrologie,
neerslag- afvoermodellering, meting van neerslag.
En verder onderzoek naar verdamping van neerslag

Ad Bot

Leon Mossink, Momenteel ruim 2 jaar werkzaam bij Exsin, milieu-adviesbureau.
Specialist op het gebied van grondwaterkennis/waterbalans

Dr. Victor Bense (WUR); Departement Omgevingswetenschappen. Onderdeel, Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer

Dr. Frank de Zanger (pensionado) Fysich Geograaf (UvA)


Bestuursleden e.a. zijn uitsluitend te bereiken via het secretariaat van de stichting.


 

ANBIDe Bekenstichting is een Culturele ANBI instelling. Zie hier de ANBI gegevens.

 


Contactpersonen

Klik hier voor het werkplan 2018

Verspreid over de Veluwe wonen contactpersonen die de Stichting in een bepaalde regio vertegenwoordigen en in die regio één of een aantal beken ‘bewaken’. Voor mededelingen over beken zijn zij telefonisch rechtstreeks bereikbaar. Maar u kunt ook per e-mail berichten doorgeven via het secretariaat: info@sprengenbeken.nl

Het doorgeven van opmerkelijke zaken wordt zeer op prijs gesteld.

 

055-5418023 ​

INDELING BEKEN EN CONTACTPERSONEN TELEFOON
OOST VELUWE
Waterschap Vallei en Veluwe
Molecatense Beek Ans Braakenburg 038-4442471
Lieuwe Dijkstra 0318-4221211
Gerard en Elly Visser 06-38425179
Heerder beken Beerd Volkers, Ben Bolt 0578-696187
Horsthoeker beken Ben Bolt 0578-695479/06-83248287
Eper en Tongerense beken Heiko Tjabringa 0578-620077
Nijmolense Beek, Smallertse Beek & Verloren Beek Rene Harleman  0578-661605
Hartense Molenbeek en gebied Motketel Ernest Visser
Geelmolense beek Nieuwe beek, Rode Beek Vaassen, Dorpse beek Vaassen, Egelbeek, de Grift van Jonas-Kievitsveld Dirk van Alphen   0578-571147
Beekbergen
Beekbergse Beek Hans van Eekelen 055-5330988
Oude Beek Hans van Eekelen
Verloren Beek Hans van Eekelen
Ugchelen
Koppelsprengen Herman Geurts 055-5336084
Steenbeek Herman Geurts
Ugchelse Beek Herman Geurts
Schoolbeek Herman Geurts
Apeldoorn
Zwaanspreng Vacature
Kayersbeek Henk Weltje  055-5418023
Beek in het Orderveen Jan Folbert 055-3561877
Orderbeek Jan Folbert 055-3561877
Winkewijert Gerard Koops 055-5337599
Eendrachtssprengen Theo Kuipers 055-5338436
Rode Beek Jan Folbert 055-3561877
Driehuizerspreng Henk Weltje 055-5418023
Grift noord : Anklaarseweg tot Jonas Ruud Lorwa 055-5788844
Grift centrum Jan Folbert
Badhuisspreng Jan Folbert 055-3561877
Beek van Kerschoten Vacature 06-30040989
Koningsbeek Ruud Lorwa 055-5788844
Wenum Wiesel
Wenumse Beek Ruud Lorwa
Papagaaibeek Ruud Lorwa
Meibeek Ruud Lorwa
Loenen  Eerbeek Voorst
Loenense Beek en Veldhuizerspreng Albert Bongers  06-31979242
Voorstondense Beek vacature
Eerbeekse Beek Egbert van Gessel 0313-438761
Soerense Beek en Bovenbeek Joram van Breda 06-22852250
Soerense Beek en Assenbeek Joram van Breda
Zuidelijke IJsselvallei Vacature
ZUID VELUWE
Waterschap Rijn en IJssel
Sint Jansbeek + kwelplasjes Waterberg Gerard Herbers 06-54690520
Beek op de Paasberg Kees Kant  06-53187436
Bronbeek Kees Kant
Klarenbeek bij Arnhem Kees Kant
Molenbeek Arnhem Kees Kant
Vijverberg sprengen en beken Gerard Herbers
Beek op Warnsborn Gerard Herbers
Beek op Mariëndaal Lodewijk Rondeboom en Gerard Herbers
Beekhuizense Beek Geerd Wyrdeman, Mia Corbeek
Rozendaalse Beek Geerd Wyrdeman  06-49002371
Spreng op Daalhuizen Geerd Wyrdeman
Beek op Larenstein en Rozenhagen Geerd Wyrdeman
Middachter Beek Mia Corbeek  06-25261266
Ruitersbeek Mia Corbeek
Waterschap Vallei en Veluwe
Oorsprongbeek, Spreng op de Hemelseberg, Gielenbeek, Slijpbeek Lodewijk Rondeboom 06-40952937
Seelbeek, Dunobeek Lodewijk Rondeboom
Heelsumse Beek en Wolfhezerbeek Gerard van Laarhoven 06-19078410
Renkumse Bekenstelsel Johan de Putter 06-46550878
Nergenase Beek, Kromme Beek en Hoekelumse Spreng Albert Willemsen 0317-843566
WEST VELUWE
Barneveldse bekenstelsel vacature
Grote en kleine valksche beek vacature
Hoevelakense Beek vacature
Groote Beek vacature
Esvelder Beek vacature
Gardebroekse Beek vacature
Brede Beek vacature
Arkervaart vacature
Schuitenbeek vacature
Beek Groot Hell vacature
Veldbeek vacature
Blarinkhorsterbeek vacature
De Kronkel Leen Olthuis
Schoonderbeek Leen Olthuis
Volenbeek Leen Olthuis 0341-356778
Groevenbeek Leen Olthuis 06-25053323
De Sypel Frans Jansen 0341-421775
Hierdense Beek, Leuvenumse Beek, Staverdense Beek Jan en Willem Timmer 06-21880643
Nunbeek Jan en Willem Timmer 06-51202957
Tochtsloot, Bijsselse-, Boven-, Killen-, Nod-, Varelse- en Vreebeek Frans Jansen 0341-421775
Gageler-, Bulsink-, Klaren-, Molen-, Pangeler-, Horster- en Papiermolenbeek Joop Koetsier 0525-681163 /
06-38932352
Eekterbeek, Puttenerbeek, Goorbeek Joop Koetsier  0525-683907
Lunterse Beek Wiebe Kiel 0318-623670
MeuLunterse Beek, Overwoudse Beek Wiebe Kiel
Nederwoudse Beek, Flierbeek, Munnikenbeek Wiebe Kiel
Buzerdse Beek Wiebe Kiel