Organisatie

Het  Bestuur van de Stichting bestaat uit:

mevr. E. de Hullu, voorzitter
dhr. J.F. Postma, secretaris
dhr. F. Ph. Jantzen, penningmeester
dhr. W. Kiel
mr. J.H. Bosch
dr. P.H. Smits
ir. A.J. IJzerman
dhr. R.L.F. Harleman
dhr. B.D. Volkers


Adviseurs zijn:

dhr. G.J. Blankena, Loenen
dhr. P.M.M. Warmerdam, Doorwerth
dhr. J. Koornberg, Elburg
drs. A. Willemsen, Wageningen (adviseur PR)Prof. Dr. F. Witte, Oosterbeek


Algemene ondersteuning

mevr. Z. Hottinga-Doornbosch, bureausecretariaat


Communicatie:

dhr. B.C. Veltkamp (website), Wapenveld (webmaster@sprengenbeken.nl)
dhr. R. Klaasen (backup website, ICT en GIS), Veenendaal
dhr. C. Stortelder (GIS-adviseur)
dhr. J.van Breda (redactie Facebook pagina)
dhr. E. Harleman (DTP, redactie Wijerd)
dhr. H. Slijkhuis, Epe (eindredactie Wijerd) (redactie@sprengenbeken.nl)
mevr. D. Damsté (redactie Wijerd)
mevr. J. Meijer (redactie Wijerd)
dhr. T. van der Schouw (redactie Wijerd)
dhr. P. Weisfelt


Werkgroep Cultuurhistorie:
Klik hier voor het werkplan 2018

Marianne Poorthuis
Arne Haytsma


Werkgroep Hydrologie:
Klik hier voor doelstelling
Klik hier voor het werkplan 2018

Yolt IJzerman, bestuurslid Bekenstichting
Vanaf oprichting bestuurslid Bekenstichting. Opgeleid als bioloog,
specialisatie ecologie/ natuurbeheer aan de WUR (1970-1979).
Werkzaam bij SBB in natuurbeheer en natuurbeleid.Specialist in natuurbeheer in relatie tot (grond)waterbeheer en spanningsveld natuur <>CH. Natuurbeheer en (water)molens.

Flip Witte, adviseur Bekenstichting.
Onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute en
bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit afd. systeemecologie.
Hij is gericht op de samenhang water en natuur en de verdroging van de Veluwe gaat hem aan het hart.
Flip heeft van 1991 – 2004 gewerkt aan de Wageningen Universiteit,
waar hij hydrologie, natuurbouw en ecohydrologie doceerde.

Gé van den Eertwegh, werkzaam bij FutureWater, thans H2O.
Specialist in aquatische en terrestrische ecologie, transport van stoffen in de bodem en kwaliteit van oppervlaktewater.
Verder bestuurslid Nederlandse hydrologische Vereniging en voorzitter van de TNO-Gebruikersraad Geo-modellen Ondiep.

Ir. Wim P.C. Zeeman, (geo) hydroloog, lid van Platform Beek- en rivierherstel en werkzaamheden voor STOWA. In het verleden was hij o.a. Secretaris ECCR en als senior wateradviseur werkzaam bij Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied.
Secretaris ECCR.

Piet Warmerdam, adviseur Bekenstichting
expertise stroomgebiedshydrologie, neerslag- afvoermodellering, meting van neerslag.
En verder onderzoek naar verdamping van neerslag

Ad Bot

Leon Mossink, Momenteel ruim 2 jaar werkzaam bij Exsin, milieu-adviesbureau.
Specialist op het gebied van grondwaterkennis/waterbalans

Dr. Victor Bense (WUR); Departement Omgevingswetenschappen. Onderdeel, Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer

Dr. Frank de Zanger (pensionado) Fysich Geograaf (UvA)


Bestuursleden e.a. zijn uitsluitend te bereiken via het secretariaat van de stichting.


ANBIDe Bekenstichting is een Culturele ANBI instelling. Zie hier de ANBI gegevens.


Contactpersonen

Klik hier voor het werkplan 2020

Verspreid over de Veluwe wonen contactpersonen die de Stichting in een bepaalde regio vertegenwoordigen en in die regio één of een aantal beken ‘bewaken’. Voor mededelingen over beken zijn zij telefonisch rechtstreeks bereikbaar. Maar u kunt ook per e-mail berichten doorgeven via het secretariaat: info@sprengenbeken.nl

Het doorgeven van opmerkelijke zaken wordt zeer op prijs gesteld.

INDELING BEKENSTELSELS EN CONTACTPERSONEN TELEFOON
WEST-VELUWE/RANDMEERKUST
Puttense beken Leen Olthuis 0341-356778/06-25053323
Hierdense beken, Nunbeek Jan en Willem Timmer 06-21880643
Hulsthorsterbeken, Bijsselse Beken Frans Jansen 0341-421775
Doornspijkerbeken Joop Koetsier 0525-681163/06-38932352
NOORDOOST-VELUWE  
Beken bij Molecaten Lieuwe Dijkstra 0318-4221211
Gerard en Elly Visser 06-38425179
Heerderbeken Beerd Volkers, Ben Bolt 0578-696187
Horsthoekerbeken Ben Bolt 0578-695479/06-83248287
Eperbeken Heiko Tjabringa 0578-620077
Emsterbeken Rene Harleman 0578-560368/06-51613592
Vaassense beken, incl. Grift Dirk van Alphen 0578-571147/06-47161784
Ernest Visser 0578-577007
OOST-VELUWE  
Wenumse beken, Koningsbeek, Grift (noordelijk deel) Ruud Lorwa 055-5788844
Apeldoornse beken: Beek van Kerschoten vacature  
Apeldoornse beken: Badhuisspreng, Beek in het Orderveen, Orderbeek, Rode Beek, Grift (centrum) Jan Folbert 055-3561877
Apeldoornse beken: Kayersbeek, Driehuizerspreng, Zwaanspreng Henk Weltje 055-5418023
Apeldoornse beken: Winkewijert Gerard Koops 055-5337599
Apeldoornse beken: Eendrachtssprengen Theo Kuipers 055-5338436
Beekbergense beken vacature
Ugchelense beken Herman Geurts 055-5336084
ZUIDOOST-VELUWE
Loenense beken Albert en Hetty Bongers 06-31979242
Veldhuizerspreng en Vrijenbergerspreng vacature
Eerbeekse beken Egbert van Gessel 0313-438761
Voorstondense Beek vacature
Soerense beken Joram van Breda 06-22852250
Oekense Beek, Rhienderense Beek vacature
VELUWEZOOM
Beken bij Velp en Rheden: Rozendaalse Beek, Spreng op Daalhuizen, Beek op Larenstein en Rozenhagen Geerd Wyrdeman 06-49002371
Beken bij Velp en Rheden: Beekhuizerbeek Mia Corbeek 06-25261266
Beken bij kasteel Middachten Mia Corbeek 06-25261266
Arnhemse beken: Beek op de Paasberg, Molenbeek bij Arnhem, Klarenbeek bij Arnhem Kees Kant 06-53187436
Arnhemse beken: Sint Jansbeek, Kwelplasjes op de Waterberg, Beek op Warnsborn, Beek op de Vijverberg, Slijpbeek (Arnhems) Gerard Herbers 06-54690520
Oosterbeekse beken, Dunobeek, Beek langs de Fonteinallee Lodewijk Rondeboom 06-40952937
Heelsumse beken Gerard van Laarhoven 06-19078410
Renkumse beken Johan de Putter 06-46550878
GELDERSE VALLEI
Beken Binnenveld Ede, Hoekelumse Spreng Albert Willemsen 0317-843566
Lunterense beken Wiebe Kiel 0318-623670
Barneveldse beken vacature
Beken bij Nijkerk, Beken tussen Voorthuizen, Putten en Nijkerk vacature