Over de Bekenatlas van de Bekenstichting

De Bekenatlas is inmiddels enige tijd in de lucht en te bezoeken via deze site. Wiebe Kiel, bestuurslid en vrijwilliger van de Bekenstichting, sprak tegenover het Reformatorisch Dagblad over het nut en de functie van deze atlas. Zo bevat de digitale atlas een hoop informatie, die geprojecteerd kan worden op  recente topografische kaarten van de Veluwe, satellietfoto’s, een hoogtekaart, een overzicht van landgoederen en ook historische kaarten. Zo kan de bezoeker snel meer te leren komen over de geschiedenis van de verschillende beken. Ook wordt de bezoeker geïnformeerd over werkzaamheden of aanpassingen van de beekloop.

Wilt u nog meer lezen over de mogelijkheden binnen de Bekenatlas? Het hele artikel in het RD kunt u hier lezen!

Verder nodigen wij u van harte uit om eens een blik te werpen op de Bekenatlas!