Over de bekenstichting

Sprengkop van de Hoekelumse Spreng bij Ede - Jacques Meijer

Sprengkop van de Hoekelumse Spreng bij Ede – Jacques Meijer

Bossen, heide, heuvels en droge zandgrond  horen bij het beeld van het Veluwse landschap. Stromend water op de Veluwe is minder bekend, maar zeker niet minder interessant. Het kristalheldere water stroomt door de Veluwse beken. Naast de 2 natuurlijke beken gaat het daarbij om meer dan 150 sprengenbeken.
Deze in de middeleeuwen gegraven sprengenbeken zijn zonder meer uniek. Met hun watertoevoer dreven ze in die tijd de voor de economie zo belangrijke watermolens aan. Daarmee onder meer graan verwerkt en papier en koper geproduceerd.  De Veluwe is nagenoeg het enige gebied in Europa waar deze gegraven beken voorkomen.
Tegenwoordig zijn er andere energiebronnen en maken beken en sprengen deel uit van ons nationaal cultuurhistorisch erfgoed. We kunnen genieten van de prachtige natuur waarin ze stromen met prachtige flora en bijzondere diersoorten. Op tal van plekken zijn nog watervallen te zien, soms nog compleet met eeuwenoude watermolens en wijerds.
Helaas zijn er ook bedreigingen. Door wateronttrekking en natuurlijke verdroging, hebben onze sprengen en beken het moeilijk. De 150 sprengenbeken  verdienen aandacht en bescherming. De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg De Bekenstichting,  zet zich al meer dan 40 jaar in voor het behoud van de sprengenbeken en stelt zich op als  beschermvrouw en ‘waakhond’ van de in hydrologisch-, landschappelijk- en cultuurhistorisch opzicht even unieke als beeldbepalende beken en sprengen (ensembles) op de Veluwe.
De beken stromen niet vanzelf en daarom hopen wij op uw steun.
Er is geld nodig om dit unieke landschap een toekomst te geven. Steun ons door donateur te worden. Met uw steun staan we sterker en kunnen we meer bereiken. Al vanaf  20 euro per jaar bent u donateur, ontvangt u vier keer per jaar ons interessante blad De Wijerd en bent u welkom op onze excursies en lezingen.

 

Logo van de bekenstichting

Logo van de bekenstichting

Raderen voormalige Zuuker Korenmolen bij Epe - Jacques Meijer

Raderen voormalige Zuuker Korenmolen bij Epe – Jacques Meijer

Het logo van de Bekenstichting bestaat uit een watermolenrad en een ijsvogel.

Het watermolenrad symboliseert de cultuurhistorische waarden van de Veluwse sprengenbeken. Door de stroming en de val van het water wordt het rad in beweging gebracht en levert zo de energie voor de watermolen.

De staalblauwe ijsvogel is karakteristiek voor de natuurwaarden van de Veluwse sprengen en beken. De ijsvogel voelt zich het meest thuis bij helder stromend water waarin voldoende visjes te vangen zijn en het liefst nog met steile oeverwanden om een nest te bouwen.

Adres

Het adres van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken is:

Secretariaat: Mevr. Z. Hottinga-Doornbosch
Kerkweg 10
8193 KK Vorchten

T. 0578-631459
E. info@sprengenbeken.nl
I. www.bekenstichting.nl
Facebook: www.facebook.com/Bekenstichting
Bankrekening: NL 63 TRIO 0788 8537 32 (t.n.v. Behoud Sprengen en Beken)