Overlijden Joke Vink

Op 10 januari 2018 overleed Joke Vink – Kuiper uit Heerde, oud-voorzitster van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.

Op 24 maart 1994 werd Joke benoemd tot opvolgster van Jan Kamphuis (eerste voorzitter 1979 – 1994).  “U moet van mij, zeker in het begin niet, veel verstand van beken verwachten”, zo schreef Joke ter kennismaking in De Wijerd.
Joke woonde eerst in Heerde en later in Marle. Zij werd actief in het verenigingsleven van Heerde en was in 1972 één van de initiatiefnemers van de Milieugroep Noord Oost Veluwe. In die milieugroep waren ook Yvonne Roelants en Henk Menke actief. Via haar werk bij de provincie Overijssel op de afdeling Milieu verzette Joke veel werk als ambtelijk secretaris voor overlegsituaties met milieuorganisaties, organiseerde studiebijeenkomsten en gaf vorm aan de Overijsselse milieuprijs.
Na enige aarzeling besloot zij in te gaan op het verzoek van de bekenstichting om zo “weer wat ‘bij’ te raken met het Gelderse gebeuren”.

Het verstand van beken groeide snel. Haar eerste bekenexcursie leverde haar, ondanks
(geleende) laarzen, direct natte voeten op!
Haar kunde voor organiseren en besturen heeft de bekenstichting veel goeds geleverd.
Tijdens haar voorzitterschap toonde Joke zich een gedreven voorvechtster van de bekenzaak. Zij kende prima de bestuurlijke wereld van waterschappen, provincies en “groene clubs”.
Onder Joke’s voorzitterschap maakte de stichting veel werk van het zorgen voor bestuurlijke erkenning bij de waterschappen, gerichte aandacht voor het functioneren van de beken via lokale contactpersonen en brede voorlichting over natuurwaarden en cultuurhistorie voor donateurs en belangstellenden.

Een grote wens was een informatiecentrum over beken en sprengen. Het was bijna gelukt om dat te realiseren in samenwerking met het dierenpark Wissel bij Epe, gevestigd langs de Tongerense beek. De samenwerking werd beëindigd toen bleek dat de bedenkingen van een aantal donateurs voor beek en omgeving reëel bleken en dat de onafhankelijke positie van de stichting teveel zou kunnen lijden onder de samenwerking met de commerciële partner.
De inmiddels verkregen subsidie voor voorlichtingsactiviteiten kon alsnog worden ingezet voor een nieuwe website en een video/lespakket voor het onderwijs.

Het uitbouwen van het contactpersonennetwerk is een permanent succes geworden, elke beek is verzekerd van speciale aandacht.  Het bestuurlijk functioneren van de stichting werd flink uitgebouwd. Dat geldt uiteraard voor het bestuurssecretariaat, maar ook voor de inzet van een “documentalist” via een grotendeels gesubsidieerde arbeidsplaats. De contacten met de waterschappen werden naar bestuurlijk niveau gebracht.

Belangrijk succes was het uitgeven van Veluwse beken en sprengen. Na het wetenschappelijk onderzoek naar de cultuurhistorie van de beken door Hans Renes werd besloten een standaardwerk over alle facetten van de Veluwse beken te maken.
In de redactie verzetten Hans Renes, Henk Menke, Gerard Smid en Peter Stork het inhoudelijke werk. Joke zorgde een aantal keren voor een belangrijke zet achter de schermen om de voortgang van het werk te verzekeren.

Joke stopte als voorzitster in 2006; bij haar afscheid werd zij door dijkgraaf Verwolf van Waterschap Veluwe vereerd met een zgn. waterschapsglas met inscriptie: een uitzonderlijk gebaar !
Na haar voorzitterschap bleef Joke actief als redactielid van De Wijerd.

In 2013 schreef Joke een persoonlijke terugblik op haar voorzittersperiode. Zij toont daarin grote waardering voor alle mede-bestuursleden, commissieleden, contactpersonen en – uiteraard – het bureausecretariaat.
Tijdens haar voorzitterschap was Joke altijd energiek, vriendelijk én vasthoudend, toegankelijk en bereid om te leren én ook wel gezond eigenwijs. Het was een eer om met haar te mogen samenwerken !
Haar overlijdensadvertentie stelt terecht: “… een mooi en intensief leven, waarin ze voor ons en vele anderen veel heeft betekend….”.
Joke, dankjewel voor al je werk en gezelligheid, je gaf de Bekenstichting leiding én liefde !

Jan Aalbers