Putten, maart 2013

De waterval aan de Engersteeg

Putten, maart 2013
De waterval aan de Engersteeg (zie Putten, maart 2012) is gereedgekomen. Op vrijdag 8 maart jl. is met toespraken van wethouder R. Koekkoek en de heer S. van Hell van het Puttens Historisch Genootschap het informatiebord bij het gerestaureerde kunstwerk onthuld. En voor wie even wil uitrusten: er staat nu een picknicktafel van de Bekenstichting! Zie voor een video van de opening hier.