Puttense Beken

Jan van de Kraats uit Putten heeft een artikel geschreven over de Puttense beken. Het is – net als de andere artikelen op zijn website –  eerder verschenen in “De Graver”, het orgaan van het Puttens Historisch Genootschap.

De artikelen zijn hier te vinden.