Renkum, juli 2013

Renkum, juli 2013
In aanwezigheid van staatssecretaris Sharon Dijkstra van Economische Zaken is op zaterdag 25 mei jl. het nieuwe natuurgebied Renkums Beekdal officieel geopend.
Het Renkums Beekdal is een uniek project. Het voormalige industrieterrein Beukenlaan heeft plaats gemaakt voor een natuurlijk beekdal. Dit industrieterrein blokkeerde het dal van de Renkumse beek in de volle breedte. Die hindernis voor de natuur is nu verdwenen. Alle bedrijven zijn gesloopt. Vanaf het wel eens zo genoemde ‘dorpsbalkon van Renkum’ aan de westrand van Renkum zie je nu een nog kale vlakte; een zanderige bedding waarin de Renkumse Beek nog duidelijk een eigen weg moet zoeken. Maar na verloop van tijd zal het mooi beekdal zijn met nat beekdalgrasland.
De herinnering aan de industrie wordt levendig gehouden door restanten van oude fabrieksmuren. Op restanten van funderingspalen van papiermachines zijn metalen beelden geplaatst die verwijzen naar de papierindustrie die hier voorheen gevestigd was.
Het Renkums Beekdal is een onderdeel van de Renkumse Poort, een uitgebreide ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Neder-Rijn. De ecoducten die over de A50 en A12 in de buurt van Wolheze gebouwd zijn maken ook deel uit van deze verbindingszone.