Herstelwerkzaamheden waterfilterkelder in Heveadorp

Voortgang Bekenstichtingproject “consolidatie waterfilterkelder van de voormalige modelboerderij het Huis ter Aa”, gelegen aan de Seelbeek te Heveadorp.

We hebben eerder bericht over het voornemen om de waterfilterkelder in Heveadorp te herstellen; zie hier en hier.

Nu is de Bekenstichting zeer verheugd u te kunnen mededelen dat wij in de periode januari tot en met oktober 2016 een 10-tal subsidietoezeggingen hebben ontvangen voor een totaalbedrag van € 46.304,50. (* zie onderstaande fondsen).

Hiermee is het dekkingsplan op iets meer dan 100% uitgekomen!

Dit betekent dat de Bekenstichting een begin kan maken met het opstellen van het definitieve consolidatieplan voor dit gemeentelijk monument. Vervolgens zal begin 2017 het werkbestek worden opgesteld en medio 2017 kan de uitvoering plaatsvinden.

Waterfilterkelder gelegen aan de Seelbeek in Heveadorp

Waterfilterkelder gelegen aan de Seelbeek in Heveadorp

Mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

  • * Waterschap Vallei & Veluwe te Apeldoorn.
  • * Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Gelderland te Arnhem.
  • * Personeelsvereniging gemeente Renkum.
  • * Gemeente Renkum te Oosterbeek.
  • * Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven te Tricht.
  • * Stichting de Roos-Gesink te Duiven.
  • * Stichting Citer te Wageningen.
  • * Rabobank Stimuleringsfonds te Arnhem.
  • * Stichting Zabawas te Rijswijk (Z-H).
  • * Stichting Dinamo Fonds te Den Haag.