Resultaten Streekconferentie Veluwemeerkust

De afgelopen maanden is er gezorgd dat de Veluwemeerkust een mooie impuls heeft gekregen. Tijdens de gehouden Streekconferentie Veluwemeerkust zijn er zo verschillende ideeën naar voren gekomen. Op 11 november werd er een terugkomdag gehouden waar er verschillende werkgroepen en ideeën ontstonden. De Bekenstichting is hierbij betrokken binnen de werkgroep ‘Water’. Binnen de werkgroepen gaat men nu aan de slag met de vele ideeën die er zijn geopperd. Verder zal er in het eerste kwartaal een vervolgbijeenkomst worden georganiseerd voor de gebiedspartners en de trekkers van de verschillende werkgroepen.

De resultaten van deze terugkomdag, maar ook van de Streekconferentie zijn in een verslag opgenomen. Dit verslag kunt u hier lezen.