Ruud Schaafsma ‘Landschapsknokker’ 2013

Ruud Schaafsma, medewerker van de Bekenstichting op de Zuid Veluwe, is ook vrijwilliger bij IVN Zuidwest Veluwe. Hij is er coördinator van de Werkgroep Beken en Sprengen.

Door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland is Ruud uitgeroepen tot ‘Landschapsknokker 2013’. De ‘Landschapsknokker’ wordt uitgereikt aan een vrijwilliger die zich zeer verdienstelijk heeft ingezet voor het beheer en behoud van het landschap in Gelderland. Ruud zet zich al 20 jaar in voor het herstel en onderhoud van de beken en sprengen en schreef onder meer boeken over de beken en beekdalen op de Zuid Veluwe met cultuurhistorische wandelroutes.

Tijdens de Gelderse Werkdag 2013 die op 2 maart jl. in Ubbergen gehouden werd, is de prijs bestaande uit het ‘landschapsknokkertje’ (een bronzen beeldje) en een geldbedrag van € 500,- aan hem uitgereikt. Het geld is bedoeld om te besteden aan ‘landschap’ op een wijze die Ruud zelf kan kiezen.

De Bekenstichting stemt van harte in met de toekenning van deze onderscheiding.

Ruud, gefeliciteerd!