Samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Dit artikel is geschreven in het kader van de afspraken over samenwerking tussen SLG en de Bekenstichting.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft aangeboden om de ‘Veluwse Bekenstichting’ te ondersteunen. SLG zet zich in voor het cultuurlandschap; het landschap met heggen, boomgaarden, dijken, akkers, beekjes en boerenerven. Het landschap waarin mensen bewegen, wonen, werken en recreëren. Het landschap waarin ook planten en dieren zich thuis voelen.
Sinds de oprichting in 1986 werkt SLG samen met de provincie Gelderland, de Gelderse gemeenten, vele vrijwilligers, particulieren en andere organisaties aan het behoud, het herstel, de versterking en de ontwikkeling van het cultuurlandschap. Samenwerking stimuleert betrokkenheid, beleving en verantwoordelijkheid. SLG werkt vanuit een kantoor op landgoed Rosendael met ruim 20 medewerkers aan haar ideële doelen. Onze 7 actieve bestuursleden vormen een zeer betrokken bestuur ‘op afstand’. Wij voeren het CBF keurmerk en zijn beneficiant van de Nationale Postcode Loterij.
Ons doel is de landschappelijke identiteit te versterken en het beheer van de vele landschapselementen te verzorgen. En dit bij voorkeur via onze aanpak van lokale landschapszorg. Het gaat daarbij om medeverantwoordelijkheid van bewoners, grondeigenaren, vrijwilligers, lokale organisaties en overheden. Daarbij zijn de ruim 200 vrijwilligersgroepen die tezamen meer dan 5.000 vrijwilligers vertegenwoordigen van onschatbare waarde. Vele van deze groepen doen uiteenlopende onderhoudswerkzaamheden aan verschillende landschapselementen (poelen, knotwilgen, hoogstamfruitbomen, heideveldjes, beekbegeleidende beplanting, etc.). Onder deze 200 groepen bevinden zich ook meer gespecialiseerde groepen als knotploegen, hoogstambrigades, landgoedwerkgroepen, klompenpadenwerkgroepen, weidevogelwerkgroepen, archeologiewachten en zogenaamde ‘oral history’ interviewer. De Werkgroep Beken en Sprengen van IVN Zuidwest Veluwezoom is ook bij ons ‘aangesloten’ en verrichten beekbeheer aan de Renkumse beken. Coördinator Ruud Schaafsma is door SLG zelfs uitgeroepen tot Landschapsknokker 2013. SLG heeft een vrijwilligersadviesraad, waarin een aantal actieve coördinatoren van de verschillende vrijwilligersdisciplines zitting hebben. Ook Ruud Schaafsma neemt deel aan deze vrijwilligersadviesraad, die twee keer per jaar overleg voert over ontwikkelingen in landschapsbeleid en de wijze waarop SLG de bij haar aangesloten vrijwilligers ondersteunt.
SLG wil zich in samenspraak met de Bekenstichting inzetten voor het opzetten en opleiden van meer beekbeheergroepen. Ook willen wij de fraaie natuurlijke en cultuurhistorische beken graag nog beleefbaarder maken door ze op te nemen in nieuwe klompenpadenroutes. Waar mogelijk willen we de Bekenstichting ook ondersteunen met kennis en kunde en gereedschap dat kan worden geleend vanuit ons depot bij ons kantoor. Zo kunnen we meedenken over PR en communicatie. Ook willen we het verdere herstel van de beken die ooit de vele watermolens van stromend water voorzagen oppakken in samenwerking met de bekenstichting. De Bekenstichting kan ook gebruik maken van een eigen infopagina op onze website (), hetgeen extra publiciteit oplevert. De eerste ondersteunende activiteiten zijn inmiddels op gang gebracht. Het is mij een groot genoegen met de Bekenstichting, waarvan ik persoonlijk alweer een aantal jaren donateur ben, meer te gaan samenwerken om de Bekenstichting te ondersteunen bij het realiseren van haar doelen.
Arjan Vriend, directeur SLG
december 2013