Samenwerking voor natuur in het Wageningse Binnenveld krijgt vorm

Het volgende lazen we in de nieuwsbrief van de Agrarische Natuur Vereniging het Binnenveld van juli 2016:

Op 24 juni hebben de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld (in samenwerking met de LTO), Vereniging Mooi Wageningen en Staatsbosbeheer de inrichtingsschets voor de Binnenveldse Hooilanden aan gedeputeerde Van Dijk van de provincie Gelderland overhandigd. De inrichtingsschets is het resultaat van een proces van anderhalf jaar waarin de 3 partijen hebben gewerkt aan de toekomstige inrichting van bijna 200 hectare nieuwe natuur.
binnenveld

Waar de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld en Vereniging Mooi Wageningen zich in eerste instantie als concurrenten voor dezelfde grond aandienden, is een situatie gegroeid van goede samenwerking. Op initiatief van de provincie hebben beide partijen samen met Staatsbosbeheer gezocht naar de optimale inrichting voor nieuwe natuur.
Het resultaat is een inrichtingsschets waarin duidelijk wordt dat er zicht is op heel bijzondere natuur, èn tegelijk op een goede samenwerking tussen de drie organisaties met draagvlak in de omgeving.

Voor meer informatie zie hier.