SEPTEMBER 2013

Tanja Klip

NIEUWE DIJKGRAAF

Op 1 maart 2013 werd mevrouw Tanja Klip Martin geïnstalleerd als dijkgraaf van het Waterschap Vallei & Veluwe WSV&V. Al snel hebben we haar uitgenodigd om kennis te maken. De unieke sprengen en beken op de Veluwe vormen namelijk uiterst waardevolle elementen in haar werkgebied en ze zijn het waard om behouden en verbeterd te worden.

BOEGBEELD
Een dijkgraaf is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het waterschap en voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Die functie is vergelijkbaar met die van burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf is het boegbeeld van haar organisatie en behartigt de contacten met andere overheden, het bedrijfsleven en de burgers in het gebied. De Bekenstichting is in dit kader een van de waterpartners van het Waterschap V&V.

AFFINITEIT MET WATER
Tanja Klip (1954) was eerder namens de VVD lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. Zij was daar sinds 2005 verantwoordelijk voor de portefeuille bodem, lucht en milieu, klimaat en energie, water en waterschappen en cultuur. Ooit gaf ze bijvoorbeeld het startsein voor een zonne-energieproject in de gemeente Coevorden. Zij deed dit door het plaatsen van het eerste zonnepaneel op de St. Willibrordusschool. Als gedeputeerde had Tanja Klip veel bestuurlijke ervaring opgedaan en vanuit haar portefeuille kreeg zij steeds meer affiniteit met water en waterschappen.

ACHTERGROND
Tanja Klip studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie in Leiden. Ze is van huis uit museumconservator en kunsthistorica. Ooit koos ze voor de politiek, omdat ze het democratisch bestel een hoog en kostbaar goed vindt.

FIETSEN
Maandag 26 augustus 2013 kwam mevrouw Klip op bezoek in Vaassen (en zeker niet alleen omdat ik daar woon). In het beroemde boek Veluwse beken en sprengen (Matrijs 2007) wordt namelijk op pagina 79 geschreven: “Het Vaassense stelsel behoort tot het meest bijzondere van de Veluwe.“ Bovendien zijn ook in Vaassen de resultaten te zien van het Beekherstelprogramma, wat er mede op initiatief van onze Stichting kwam en juist dit jaar eindigt. Het waterschap heeft daarvan de regie gevoerd en eraan een waardevolle bijdrage geleverd.
De resultaten mogen er zijn !

Tanja was na afloop van onze fietstocht enthousiast over de prachtige beken. Maar nu moeten we die pareltjes wel goed blijven onderhouden; anders was het herstel voor niets.

met vriendelijke groet

Jan van de Velde