Sonsbeek heeft een nieuw beekje

Vanuit de poel in de Moerasweide, achter de Witte Watermolen, loopt het kwelwater door de weide naar de Jansbeek. Het spoor van het water is te zien aan een weelderige grasstrook en in de winter aan een langgerekte ijsplak.
Op verzoek van de parkbeheerders van de gemeente Arnhem heeft Waterschap Rijn&IJssel een plannetje bedacht om het kwelwater te reguleren door middel van een nieuwe beekloop.

sonsbeek

Bij stralend weer gingen op donderdag 11 juni 2015 zo’n 25 mensen van de afdeling Waterbeheer aan het werk op hun personeelsdag. Met spaden en ander gereedschap groeven ze een meanderend beekje van de poel naar de Jansbeek. Hier en daar maakten ze een dammetje of een cascade van keien. Ook de bedding van de monding werd bekleed met keien.

Op zondag 21 juni, Sint Jansdag, wordt bepaald hoe het beekje zal heten.