Start groot onderhoud waterfilterkelder Heveadorp

HEVEADORP
Sinds afgelopen maandag zijn onderhoudswerkzaamheden van de in verval geraakte waterfilterkelder van start gegaan. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van initiatiefnemer Lodewijk Rondeboom uit Doorwerth in vervulling. Zeker twee jaar heeft hij er zijn schouders onder gezet om dit voor elkaar te krijgen. En niet onbelangrijk, de benodigde fondsen gevonden.

 Isn het 101-jarige Heveadorp trok de waterfilterkelder aan de Beeklaan 1 veel bekijks. Van 1908 tot 1915 bood Heveadorp onderdak aan Modelboerderij Huis ter Aa. De waterfilterkelder is een ‘bedrijfsgebouwtje’ dat destijds onderdeel was van deze modelboerderij.

De eigenaar van landgoed Duno en van de modelboerderij het Huis ter Aa was Joseph Wilhelm Frederik Scheffer. Het doel van deze onderneming was om onder zeer hygiënische omstandigheden melk en andere zuivelproducten te produceren om de in die tijd hoge kindersterfte als gevolg van verontreinigde melk een halt toe te roepen.

ONDERHOUD
De Bekenstichting heeft dit sterk verwaarloosde gemeentelijk monument altijd als zeer waardevol ervaren. Het is voor Nederland een uniek historisch bouwwerk. ,,In de waterfilterkelder liet Scheffer het van nature schone kwelwater van de Seelbeek instromen en kon dit verder worden nagezuiverd. Daarna diende het gefilterde water als drinkwater voor de veestapel.” Er zijn in 1987 wel wat kleine restauratiewerkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers van de Nederlandse Vereniging Monumentzorgers, maar het werk werd niet voltooid. De hoogste tijd voor groot onderhoud.

TEAMWORK
Lodewijk Rondeboom doet het niet allemaal alleen. De projectgroep bestaat verder uit vier andere drijvende krachten: Cees Kwakernaak, Dirk van der Plaat (BTO bouwplanning & advies/Ede), de heren Kiel en Bosch (Bekenstichting). Er zijn drie bedrijven gevonden die de werkzaamheden op zich nemen: Bouwbedrijf A. Methorst uit Renkum, Multi Protect Nederland B.V.(Rijssen) en Lasbedrijf Mulders (Bergharen).

Rondeboom somt in vogelvlucht de werkzaamheden op die tot pakweg half november zullen duren; ,,De scheuren worden in de buitenmuur opgevuld met mortel, het bovenste deel van de in 1987 aangebrachte buitenmuur, die min of meer losligt, wordt verwijderd en opnieuw gemetseld.”

De oorspronkelijke borstwering wordt weer aangebracht. Vervanging van sterk gecodeerde lateien. Herstel metselwerk van diverse onderdelen. Speciale coating zorgt voor het waterdicht maken van het ovale dak en de borstwering. Ook zijn er straks drie smeedijzeren traliehekwerken te bewonderen, en aanwezige corrosie van ijzeren draagbalken krijgt de nodige aandacht.”

Artikel van Hoog en Laag.nl