Streekconferentie Veluwemeerkust

Op 7 oktober 2017 organiseerde Natuurmonumenten de Streekconferentie Veluwemeerkust, een gebied dat ligt tussen Harderwijk, Nunspeet, Veluwemeer en de A28.De gemeenten Harderwijk en Nunspeet, de provincie Gelderland en overige gebiedspartners ondersteunen van harte dit initiatief. Alle inwoners, ondernemers en organisaties waren uitgenodigd. Om organisatorische redenen mochten slechts honderdtachtig personen aan deze conferentie deelnemen. Het aantal meldingen was overweldigend en het enthousiasme en gedrevenheid van de deelnemers werkten heel inspirerend. Het doel van deze bijeenkomst was op basis van gelijkwaardigheid samen dromen; wensen en zorgen met elkaar delen, over de inrichting van het landschap. Deze dag werd zeer professioneel geleid door Wing, een organisatie die processen begeleidt welke bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

De indeling van de dag bestond uit drie rondes t.w.: ronde 1: dromen en wensen delen met elkaar over het gebied; ronde 2: het ontwikkelen van ideeën en ronde 3: het uit werken van één van de ideeën tot een pitch (presentatie van een concreet idee binnen 1 minuut). Tijdens de brainstormsessies, in groepsverband, werd regelmatig plenair teruggekoppeld vanuit diverse zalen d.m.v. video conference systemen.

 

 

 

 

 

Wiebe Kiel en Frans Jansen vertegenwoordigden de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.
Op zaterdag 11november jl. was de Terugkomdag van de Streekconferentie Veluwemeerkust.
De opkomst (± 50%) was boven verwachting. Het enthousiasme en de gedrevenheid waren nog steeds onveranderd.
De dag begon eerst met een terugblik. Vervolgens werd de ‘oogst’ van de voorgaande Streekconferentie op 7 oktober jl. gepresenteerd en aan de hand hiervan werden de werkgroepen geformeerd. Deze werkgroepen gingen aan de slag met de vierentwintig vastgestelde pitches (concrete ideeën) om deze verder uit te werken. Omstreeks 12.00u vond de plenaire afsluiting plaats. In deze afsluiting werd bekend gemaakt dat het gros van geformeerde werkgroepen verder aan de slag zal gaan. Een aantal is samengevoegd dan wel heeft zichzelf opgeheven.
De uitkomsten van zowel de Streekconferentie als die van de Terugkomdag zullen op korte termijn te vinden zijn op www.veluwemeerkust.nl .

Wat is het vervolg?
In januari zal de werkgroep ‘Beken’ voor het eerst bij elkaar komen om aan te aanvangen met de uitwerking van hieronder genoemde ideeën. Daarnaast zal de gebiedsbeheerder van Natuur Monumenten (Machiel Bosch) om de drie à vier maanden de voorzitters van alle werkgroepen bijeenroepen voor afstemming en eventuele ondersteuning.
Wat gaat de werkgroep ‘Beken’ doen?:
De werkgroep ‘Beken’ heeft zich het volgende ten doel gesteld: ‘het in stand houden en eventueel herstellen van de natte infrastructuur van de Mheenkampen, Bloemkampen en de omgeving’.
Hierbij zijn de volgende ideeën ontwikkeld:

  • het rechte deel van de Tochtsloot als een waterdelta voor de Bloemkampen her in te richten, met aandacht voor de waterkwaliteit in het bovenstrooms gebied. Deze activiteit kan gelijktijdig worden meegenomen in het project de Bloemkampen;
  • verbeteren van het rondje (wandelpad) Mheenlanden;
  • verlaging van delen van de oeverkanten alsmede het meer beschaduwen van de oevers (in relatie tot de houtwalstructuur) ter verhoging van de biodiversiteit;
  • onderzoeken welke delen van beken geschikt zijn om er wandelpaden langs te creëren;
  • afstemming activiteiten met andere werkgroepen.

Frans Jansen, contactpersoon