Symposium: Laat beken weer stromen door het Landschap.

Symposium Laat beken weer stromen door het landschap!

Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap organiseert samen met de VBNE op 20 september 2016 een symposium over herstel en ontwikkeling van beken en beekdallandschappen.

In het waterbeheer buitelen de opgaven over elkaar heen; veiligheid, waterberging, KRW en N2000 stellen allemaal andere eisen. Vaak loopt het planproces vast, bijvoorbeeld omdat er geen overeenstemming is over het nieuwe landschap of wordt een gebied er niet fraaier op omdat het effect op andere functies niet doordacht is. Hoe zorg je voor de zinvolle combinatie van alle opgaven voor land en water, flora en fauna, natuurwaarden, landschappelijke waarden, veiligheid, natuurlijkheid en recreatief medegebruik? Wat zijn belangrijke succes- en faalfactoren van integraal beekherstel in Nederland bij projecten die wel lukken? Meld je aan en discussieer mee!

Wanneer: Dinsdag 20 september 2016, van 10.00 – 17.00 uur

Waar: Antropia, Driebergen

Aanmelding: www.natuurkennis.nl/aanmelden. Aanmelding geschiedt op volgorde van

binnenkomst met een maximum van 80 deelnemers.