Symposium Natuur en Cultuurhistorie

Op 11 september 2015 vindt in Amersfoort een symposium plaats over de relatie tussen Natuur en Cultuurhistorie. Vanuit verschillende hoeken wordt bekeken of cultuurhistorie en natuur elkaar in de weg zitten of elkaar juist aanvullen. Wellicht is het iets van allebei?

Het symposium wordt georganiseerd door Hogeschool van Hall Larenstein, de Landschappen NL en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor meer informatie zie hier.