Officiële ingebruikstelling nieuwe waterrad park Sonsbeek

Enkele jaren geleden nam de Vereniging Vrienden van Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem het initiatief om – na de geslaagde restauratie van de ijskelder in Sonsbeek – de vervallen houten waterradinstallatie van de historische Begijnemolen te herstellen. Vrijwilligers hebben daar met succes veel enthousiasme, energie en tijd in gestoken. Bestuursleden van Vrienden van Sonsbeek namen de organisatie van het project op zich, maakten schetsen en werktekeningen, vroegen vergunningen aan, benaderden fondsen en verzorgden de promotie van het project. De uitvoering van het herstel lag in handen van vakkundige vrijwillige medewerkers van Werkplaats De Helling te Arnhem. Een beschrijving van dit proces is hier eerder op deze website beschreven en ook in het interview met Joop Morsink in de Wijerd van maart 2014.

De financiering van het project kwam rond dankzij de opbrengst van een financiële actie onder de leden van de Vereniging en andere parkbezoekers, en dankzij de bijdragen van een tiental grotere sponsoren.

Het nieuwe waterrad heeft nu enkele weken naar tevredenheid proefgedraaid. De Vereniging Vrienden van Sonsbeek is trots op het mooie resultaat en draagt de nieuwe installatie nu graag over aan de eigenaar, de Gemeente Arnhem. Op dinsdag 9 september om 17.30 uur bent u welkom in Bezoekerscentrum Sonsbeek, Zijpendaalseweg 24a, 6814 CL Arnhem. De waterradinstallatie  zal dan door burgemeester Kaiser van Arnhem  in gebruik worden gesteld.

U bent van harte uitgenodigd!

Waterrad Begijnemolen Sonsbeek

Het nieuwe waterrad voor de Begijnemolen in Sonsbeek (Arnhem) is opgeleverd. Om het rad jarenlang de krachten van de Jansbeek te laten weerstaan is het verstevigd met stalen bouten en banden.

Joop Morsink met rad Begijnenmolen Sonsbeek in aanbouw (foto Jacques Meijer-Bekenstichting)

Joop Morsink met rad Begijnenmolen Sonsbeek in aanbouw (foto Jacques Meijer-Bekenstichting)

Met een shovel werd het rad, dat 1200 kg weegt, gekanteld, opgetild en op de Amsterdamseweg op een transportwagen gehesen. Het rad is naar de opslagloods van de firma Rap aan de Koningsweg gebracht. Bij de werkplaats De Helling werkt men nu verder aan de bak waarin het rad in de Jansbeek moet gaan hangen. Er wordt verwacht dat het rad in juni weer zal draaien.

Oude schets van een eerdere reconstructie van de Begijnemolen Sonsbeek toen er nog een situatie was met twee raderen achter de molen.

Oude schets van een eerdere reconstructie van de Begijnemolen Sonsbeek toen er nog een situatie was met twee raderen achter de molen.

In maart zal er een interview met Joop Morsink in de Wijerd verschijnen over Sonsbeek. In dit artikel komt het nieuwe rad ook aan de orde.