Bekenstichting zoekt contactpersonen (m/v)

Houdt u van (water)natuur, wandelen (met of zonder hond) of fietsen en heeft u wat tijd over? Dan is de functie van contactpersoon mogelijk iets voor u! De Bekenstichting heeft in een aantal gebieden op de Veluwe  behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Aarzel niet om contact op te nemen om bij ons als vrijwilliger aan de gang te gaan! U bent van harte welkom!

Wij zoeken nog steeds enkele geïnteresseerde mensen in de volgende regio’s:

De Brede beek bij Nijkerk
De beken in het gebied tussen Voorthuizen – Putten (gebied Appel, De Schuitenbeek, Beek Groot Hell, Veldbeek, e.a.)
Barneveldse bekenstelsel, Grote en kleine valksche beek, Hoevelakense Beek, Groote Beek, Esvelder Beek, Gardebroekse Beek, Arkervaart,  Schuitenbeek, Beek Groot Hell, Veldbeek,   Blarinkhorsterbeek
Het gebied van de beken rondom Lunteren en Renswoude (Meulunterse- en Lunterse beek, Overwoudse beek, Nederwoudse beek, Buzerdse beek, Fliertse beek, alsmede de Munnikenbeek bij Ederveen)
– Beken westrand Veluwe tussen Elburg en Nunspeet ( o.a. Eekterbeek, Huisbeek, Papenbeek, Klarenbeek bij Doornspijk, Bulsinkbeek, Horsterbeek en Andhuizerbeek)

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken  of Veluwse Bekenstichting zet zich al 40 jaar lang in voor beekherstel en beekonderhoud van alle beken op de Veluwe, die hun water uit het Veluwemassief ontvangen. Blijvend onderhoud en een samenhangende visie met omliggende natuur is van groot belang voor het behoud van dit Cultuurhistorisch Erfgoed. De Bekenstichting beschouwt zichzelf als een waakhond voor de beken en de aanliggende Cultuurhistorische objecten..

Contactpersonen zijn de drijvende krachten binnen onze Stichting. Zij zijn oren en ogen van onze Stichting. Zij wonen in het gebied met beken en houden bij wat er zoal in en langs die beken gebeurt en wat er aan plannen door gemeenten, waterschap en natuurorganisaties  worden ontwikkeld. Zij voeden het bestuur met nieuws over hun beken uit de lokale media. Bijzonderheden die u buiten waarneemt worden veelal per mail of telefonisch overgebracht aan de coördinator Contactpersonen van onze Stichting.

Bekenstichting zoekt contactpersonen

Update april 2015: Er hebben zich een groot aantal mensen opgegeven als contactpersoon. Die nieuwe contactpersonen zijn nu na de inwerkperiode in hun gebied aan het werk gegaan. We als Stichting erg blij met deze ontwikkeling. Maar, we kunnen altijd  mensen gebruiken. Dus aarzel niet om contact op te nemen als u zin heft om bij ons als vrijwilliger aan de gang te gaan.!

De Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken zet zich al 35 jaar lang in voor beekherstel en beekonderhoud van alle beken die hun water uit het Veluwemassief ontvangen. Nu het beekherstel programma van provincie Gelderland en Waterschap Vallei&Veluwe vrijwel af is, is blijvend onderhoud en een samenhangende visie met omliggende natuur voor de komende jaren van belang. De Bekenstichting heeft 35-40 jaar geleden het initiatief genomen tot het beekherstelprogramma en volgt nu kritisch en met grote interesse het vervolg van de plannen en werkzaamheden van waterschap V&V en van gemeenten.

Contactpersonen of “beekoppassers” zijn de drijvende krachten voor onze stichting. Zij wonen in een bepaald gebied met beken en houden bij wat er zoal in en langs die beken gebeurt. Ook wat er aan plannen door gemeenten en waterschap worden ontwikkeld. Zij voeden het bestuur met nieuws over hun beken uit de lokale media. Dat nieuws wordt dan op onze website en Facebook pagina gezet. Waar nodig wordt door het bestuur ingesproken op informatieavonden van gemeente en waterschap of naar de betreffende instanties gereageerd.

Houdt u van wandelen, met of zonder hond, of fietsen, hebt u tijd over omdat u, om welke reden dan ook, niet meer werkt (maar ook als u wel werkt bent u van harte welkom) en bent u geïnteresseerd in natuur, meldt u dan aan bij ons secretariaat: info@sprengenbeken.nl U hoeft niet direct specifieke kennis te hebben van water of van ecologie of natuurbeheer, dat leert u vanzelf in de loop der jaren. U hoeft het ook niet alleen te doen, samen met een paar andere mensen uit uw gebied is dit werk vaak nog veel leuker omdat je dan jouw visie met anderen kunt delen.  In een aantal regio’s zijn contactpersonen actief, waarmee u dan gaat samenwerken. Voor de deskundigheid zijn bij onze stichting voldoende mensen  aanwezig. Kijkt u eens op onze website: www.sprengenbeken.nl, onder “Bekenregister” en u kunt zien welke beken in uw regio aanwezig zijn. Wij zoeken geïnteresseerde mensen in de volgende regio’s:

  • – Nijkerk voor de beken tussen Nijkerk en Voorthuizen (gebied Appel)
  • – De stad Arnhem
  • – Het gebied vande beken rondom Lunteren/Ede

Hebt u interesse of vragen hierover bel dan naar ons secretariaat: 0578 631459 of mail naar het in dit artikel genoemde mailadres.

Wiebe Kiel

Lid van het Dagelijks Bestuur