Publieksprijs van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014

Tien bijzondere en opmerkelijke projecten dingen mee naar de Publieksprijs van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014. Het thema van deze vijfde editie is ‘Ademruimte voor steden en dorpen.’ Het project Beekherstel van het waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Apeldoorn is een van de tien genomineerde projecten. Als u wilt stemmen op dit mooie project kan dat via www.gelderland.nl/Gelderseprijs of via Facebook:  www.facebook.com/gemeenteApeldoorn. Hier is ook meer informatie te vinden over de prijs en alle genomineerde projecten.