Jongeren beleven de Veluwe

Geslaagde velddag IVN Jongeren Adviesbureau

Jongeren van 4 VWO van de Noordgouw te Heerde zijn door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om belevingsconcepten te ontwikkelen voor de Veluwe. Dat gebied is in het najaar 2016 verkozen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De jongeren doen hiervoor mee aan het Jongeren Adviesbureau georganiseerd door IVN Gelderland. Dinsdag 21 maart gingen zij eerst maar eens zelf de Veluwe beleven.

foto: Arnoud Kamp

Ministerie van Economische Zaken
Om meer aandacht te vragen voor de Nationale Parken en de vele andere natuurgebieden in Nederland, heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) in het najaar van 2016 het initiatief genomen voor de publieksverkiezing “Mooiste natuurgebied van Nederland”. De Veluwe is als tweede natuurgebied geëindigd. Het Ministerie van EZ was op zoek naar jonge adviseurs met een open, creatieve en onbevooroordeelde kijk, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderdeel beleving. De jongeren doen hiervoor mee aan het project IVN Jongeren Adviesbureau. Ze verdiepen zich in hun eigen Veluwse omgeving om voor het ministerie van Economische Zaken belevingsconcepten te ontwikkelen, dat is een aansprekend aanbod voor toeristen uit binnen- en buitenland. Zij richten hiervoor in de klas een echt adviesbureau op en gaan als echte adviseurs te werk.

Excursie
IVN Gelderland organiseerde deze excursie om vanuit de eigen beleving de vertaling te kunnen maken naar de opdracht. De leerlingen bezochten de stuwwal en de opgewaaide duinen in de Renderklippen om de typische ontstaansvormen van de ijstijden te ervaren. Aardrijkskunde leerkracht Arnoud Kamp nam hen hierin enthousiast mee. Daarna bezochten ze met een vrijwilliger van de Stichting tot behoud van de Veluwse Beken en Sprengen de sprengen in Heerde. Deze sprengen zijn uniek voor de Veluwe en daarmee een belangrijk element om in de uitwerking mee te nemen. Ook was promotieorganisatie Visit Veluwe aanwezig om aan de leerlingen toe te lichten welke profielen voor de toeristen er zijn. Met al deze informatie werd, met een eerste brainstorm voor belevingsconcepten, meteen een veelbelovende start van het project gemaakt. De leerlingen gaan de komende weken deze eerste ideeën verder uitwerken.

foto: Arnoud Kamp

Presentatie aan Ministerie van EZ
Op donderdag 18 mei 2017 vindt het Nationale Parken Festival plaats in De Bilt. Daar zullen de leerlingen de belevingsconcepten presenteren aan het Ministerie van EZ en aan vele andere  organisaties die zich bezighouden met Nationale Parken in Nederland.

Voor vragen kunt u terecht bij IVN Gelderland, Stefanie Janssen, s.janssen@ivn.nl of via 026-3512927.

Koninklijke onderscheiding voor Ruud Schaafsma

Burgemeester Gebben reikte afgelopen zaterdag een Koninklijke onderscheiding uit aan Ruud Schaafsma (1948) uit Renkum. Op die dag vierde de werkgroep ‘Beken en Sprengen’ van het IVN haar 20-jarig jubileum. Ruud Schaafsma wordt bij die gelegenheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

2014-04 Ruud Schaafsma - foto Wiebe Kiel SONY DSC

De jubileumbijeenkomst vond plaats in het Everwijnsgoed te Renkum. Schaafsma is zoals een ondersteuner verwoordt: ,,een onvermoeibaar hoeder van de cultuur- en natuurhistorische zo waardevolle beken op de Zuidwest Veluwe.” Maar dat niet alleen, gedecoreerde is al meer dan 20 jaar intensief actief voor het natuurbehoud in het gebied aan de Zuidwest Veluwe. Hij is onder meer initiatiefnemer en oprichter van werkgroepen die zich daadwerkelijk met het onderhoud van de natuur bezighouden. Tevens is Ruud bestuurslid van onze stichting.

Hij draagt zijn kennis, kunde en ervaring graag uit in geschreven teksten, maar ook in lezingen, rondwandelingen, vergaderingen en boeken. Hij heeft verschillende boeken en studies op zijn naam staan. Schaafsma heeft een enorme kennis van de natuur in onze regio en dat maakt hem tot een autoriteit op het gebied van met name beken en sprengen. Ook de gemeente Renkum heeft dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis en inbreng bij de formulering van het gemeentelijk beleidsterrein ‘water’.

Hij leverde vrijwillig bijdragen aan de totstandkoming van de visie ‘Renkum werkt aan water’. De jarenlange inzet en zijn doorzettingsvermogen hebben bijgedragen aan het behoud en de versterking van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de gemeente Renkum. Ook de positieve toeristische uitwerking van zijn inzet moet hier genoemd worden.

Foto’s van het  20-jr. jubileumfeest van de Werkgroep Beken van het IVN Zuid West zijn hier te bekijken.