Nieuwe wandelgroep Epe-Heerde

Genieten van landschap en natuur, de omgeving (beter) leren kennen, lekker buiten zijn, mensen leren kennen en werken aan een gezond lichaam. Dat kan allemaal als je mee wilt doen met een nieuwe wandelgroep van de afdeling Epe-Heerde van het KNNV. Het is de bedoeling dat we voorlopig eens per maand een wandeling van ongeveer 4 tot 6 kilometer in de omgeving gaan maken. Tijdens de wandelingen is er gelegenheid om korte toelichtingen te geven, op landschap, flora, fauna e.d. We blijven niet lang stilstaan bij een plant, paddenstoel en dergelijke, maar wandelen ook niet in een strak tempo. Dit betekent dat de wandelingen ongeveer anderhalf tot twee uren duren.

We gaan de eerste dinsdagmorgen van de maand wandelen van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur. Tijdens de wandeling spreken we af waar we de volgende keer gaan wandelen. Dit wordt via de mail nog even bevestigd, zodat ook degene die niet aanwezig is weet waar de volgende wandeling plaatsvindt. Wil je deelnemen aan deze wandelingen dan graag aanmelden bij wimoosterloo@kpnmail.nl. Eenmalig aanmelden per mail is voldoende. De mailadressen worden ook gebruikt als een wandeling door bijvoorbeeld heel slecht weer wordt afgelast. Voor 08.30 uur op de wandeldag wordt voor het geval de wandeling niet doorgaat een mail verzonden.

Ook niet-leden kunnen een aantal keren meewandelen. Willen ze blijven deelnemen aan de wandelingen dan moet men lid worden van het KNNV. De contributie bedraagt €25,00 per jaar; hiervoor ontvangt men een landelijk en afdelingstijdschrift, zijn de vele lezingen en excursies gratis en wordt korting op natuurboeken gegeven (zie ook www.knnv.nl/epe-heerde).

De eerste wandeling vindt plaats in het sprengengebied van Niersen op dinsdagmorgen 7 maart a.s. Wij verzamelen ons om 10.00 uur op de niet verharde ‘parkeerplaats’ aan de Elspeterweg tussen nummer 59 en 60 tussen Vaassen en Niersen (vanaf Vaassen aan de linkerkant van de weg). Aan de deelnemers mail ik een kaartje.

Meer informatie en opgave bij:
Wim Oosterloo
wimoosterloo@kpnmail.nl
0653322836

KNNV Apeldoorn gaat exoot te lijf

Enkele leden van de KNNV  Werkgroep Sprengen en Beken komen, na overleg met de gebiedsbeheerder van het Waterschap Vallei en Veluwe, in actie om de gevaarlijke “Grote waternavel” uit de Papegaaibeek in Wenum Wiesel te verwijderen.

Grote waternavel in de Papegaaibeek

Grote waternavel in de Papegaaibeek

Donderdagmiddag staat weer een deel van de bovenloop van de beek op het programma.

Al eerder werden door de werkgroepleden diverse concentraties van deze plant handmatig met wortel en al uit genoemde beek gehaald. Het is daarbij van belang dat er geen delen van de plant achter blijven en zich stroomafwaarts kunnen verspreiden.

Deze actie vult het gebruikelijke 2 jaarlijkse onderhoud van het Waterschap aan. De plant groeit namelijk zo snel dat hij kans ziet zich in korte tijd over een groot gebied te verspreiden.

De Grote waternavel is ooit als vijverplant uit Zuid-Amerika ingevoerd, via tuincentra verspreid en daarna in de vrije natuur terechtgekomen. Hij groeit zo snel dat watergangen binnen de kortste keren dicht zitten en de afvoer van overtollig water wordt belemmerd. Bovendien ontstaat door zijn aanwezigheid zuurstofgebrek in het water en worden inheemse planten verdrongen. Dat willen we als natuurvereniging zoveel mogelijk voorkomen.

De planten uit de beek worden verwijderd door KNNV vrijwilligers.

De planten uit de beek worden verwijderd door KNNV vrijwilligers.

Met deze actie, die zeker nog enkele malen zal moeten worden herhaald, dragen we als vrijwilligers ons steentje bij aan het verwijderen van deze exoot uit de Papegaaibeek.

 

KNNV vereniging voor Veldbiologie, 7 oktober 2014

Voor nadere informatie R. Lorwa, tel 055-5788844, mail ruud.lorwa@12move.nl

Bekenliefhebbers 11 maart aan het werk bij de Koningsbeek.

Leden van de KNNV Werkgroep Sprengen en Beken gaan samen met een aantal  enthousiaste leden van deze Apeldoornse Vereniging voor Veldbiologie, aan het werk om de Koningsbeek en directe omgeving te ontdoen van rommel die niet in het fraaie beekdal thuishoort.

De Koningsbeek is een landelijk gelegen beek aan de noordrand van Apeldoorn en dient als ecologische verbinding tussen het parkbos van Paleis het Loo en de Grift. In 2013 is de beek geheel bovengronds gehaald, voorzien van een vistrap en zijn er in het beekdal  overstromingsgebieden en wadi’s aangelegd voor het bergen van regenwater. Bovendien zijn er langs de beek paden aangebracht waardoor het beekdal nu toegankelijk is geworden voor wandelaars.

2014-03 Realisatie Koningsbeek

Door bovengenoemde werkzaamheden is een veelbelovende natuurontwikkeling te verwachten. Dat was voor de  Werkgroep Sprengen en Beken aanleiding het beekdal van de Koningsbeek te adopteren om daar de ontwikkelingen te gaan monitoren.

In en naast de beek trof de werkgroep regelmatig materiaal aan dat daar eigenlijk  niet thuishoort. De werkgroep heeft contact opgenomen met de beheerder van het Waterschap Vallei en Veluwe en aangeboden rommel als glas, blik, plastic en andere niet natuurlijk materiaal op te ruimen. Het waterschap liet weten daar graag aan mee te werken en heeft toegezegd voor de afvoer van de rommel zorg te dragen.

Op dinsdagochtend 11 maart is het zover en gaan we gezamenlijk aan de slag.

Ben je geïnteresseerd in beken en sprengen en wil je met die interesse iets praktisch gaan doen, meld je dan aan bij de werkgroep Sprengen en Beken. Mocht je een handje willen helpen bij deze schoonmaakactie, ga dan naar onze website www.knnv.nl/apeldoorn daar is informatie te vinden over de activiteiten van de werkgroep, en onder  “agenda” staat op 11 maart aangegeven hoe je mee kunt helpen met deze schoonmaak actie.

 

 

‘De Hierdense Beek…….een plaatje’

Onder de titel ‘De Hierdense Beek……..een plaatje’, heeft een KNNV werkgroep “Camera Natura”  van 25 amateurfotografen een fotopresentatie gemaakt van de 25 km lange Hierdense beek. Deze fotopresentatie wordt op woensdag 8 januari om 15.30 u geopend in de hal van het gemeentehuis van Ermelo door wethouder Tom Nederveen. De schoonheid van het landschap vanaf Uddel tot aan de uitmonding bij het Veluwemeer staat bij deze tentoonstelling centraal. De toeschouwer krijgt tevens een goed beeld van flora en fauna en van de grote natuur- en cultuurhistorische waarden van de beek in het landschap. Bij de opening zullen vertegenwoordigers van KNNV en Bekenstichting kort iets over de beek en de rol van hun vereniging/stichting voor het voetlicht brengen. De fototentoonstelling is na de opening op 8 januari tot 14 februari te bezichtigen in de hal van het Ermelose gemeentehuis, van 17 tot 31 maart in het Harderwijker gemeentehuis en enige weken in april/mei in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bij het Transferium Nunspeet.

Voor meer informatie zie hier en in dit persbericht.