Bekenliefhebbers 11 maart aan het werk bij de Koningsbeek.

Leden van de KNNV Werkgroep Sprengen en Beken gaan samen met een aantal  enthousiaste leden van deze Apeldoornse Vereniging voor Veldbiologie, aan het werk om de Koningsbeek en directe omgeving te ontdoen van rommel die niet in het fraaie beekdal thuishoort.

De Koningsbeek is een landelijk gelegen beek aan de noordrand van Apeldoorn en dient als ecologische verbinding tussen het parkbos van Paleis het Loo en de Grift. In 2013 is de beek geheel bovengronds gehaald, voorzien van een vistrap en zijn er in het beekdal  overstromingsgebieden en wadi’s aangelegd voor het bergen van regenwater. Bovendien zijn er langs de beek paden aangebracht waardoor het beekdal nu toegankelijk is geworden voor wandelaars.

2014-03 Realisatie Koningsbeek

Door bovengenoemde werkzaamheden is een veelbelovende natuurontwikkeling te verwachten. Dat was voor de  Werkgroep Sprengen en Beken aanleiding het beekdal van de Koningsbeek te adopteren om daar de ontwikkelingen te gaan monitoren.

In en naast de beek trof de werkgroep regelmatig materiaal aan dat daar eigenlijk  niet thuishoort. De werkgroep heeft contact opgenomen met de beheerder van het Waterschap Vallei en Veluwe en aangeboden rommel als glas, blik, plastic en andere niet natuurlijk materiaal op te ruimen. Het waterschap liet weten daar graag aan mee te werken en heeft toegezegd voor de afvoer van de rommel zorg te dragen.

Op dinsdagochtend 11 maart is het zover en gaan we gezamenlijk aan de slag.

Ben je geïnteresseerd in beken en sprengen en wil je met die interesse iets praktisch gaan doen, meld je dan aan bij de werkgroep Sprengen en Beken. Mocht je een handje willen helpen bij deze schoonmaakactie, ga dan naar onze website www.knnv.nl/apeldoorn daar is informatie te vinden over de activiteiten van de werkgroep, en onder  “agenda” staat op 11 maart aangegeven hoe je mee kunt helpen met deze schoonmaak actie.