Studenten op excursie in Loenen

Woensdag 10 december 2015 was een groep studenten van de studie Landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen op bezoek bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Het thema van de middag was waterbeheer en erfgoed. Er waren presentaties van heemraad Dirk Siert Schoonman en accountmanager Gerard Willemsen. De studenten zelf gaven ook presentaties. Hierna stond er een excursie op het programma, die Ron Kamperman namens de Bekenstichting heeft begeleid.

Exursie Loenen

Voorafgaand aan het werkbezoek hebben de studenten het stagerapport van Ron Kamperman gelezen en artikelen over het beleid van het WSVV op het gebied van cultuurhistorie. Twee studenten hebben een programma voor de middag opgesteld. Er was ook een excursie naar de sprengenbeken bij Loenen inbegrepen. We hebben De Loenense Watervallen, Vrijenberger sprengen en de sprengen van de Loenense Molenbeek bij Groenouwe bezocht. Ron heeft uitleg gegeven over het ontstaan en de werking van sprengenbeken/watermolens en hij heeft de conclusies uit zijn stagerapport voorgelegd aan de studenten.

Hoe belangrijk is behoud van cultureel erfgoed? Is het acceptabel om sprengen te dempen ten behoeve van het tegengaan van verdroging (en verzilting)? Mogen sprengen minder vaak onderhouden worden om de natuurwaarden van de beek te verhogen? Moeten alle sprengen behouden blijven?

Dit waren vragen die tijdens de middag werden voorgelegd en waar we uitvoerig over hebben gediscussieerd.

Voor veel studenten was dit de eerste keer dat ze in aanraking kwamen met een Waterschap en het waterschapswerk. Ook was het voor een aantal studenten de eerste keer dat ze in aanraking kwamen met sprengenbeken. De  excursie was geslaagd en de studenten vonden het leuk om in één middag zo veel verschillende elementen te zien.

 

 

 

 

Vlotte boomplanting bij waterval Loenen

Eerder hebben we bericht over de werkzaamheden bij de Loener waterval. Onderstaand artikel uit de Stentor van 2 januari 2014 beschrijft de laatste werkzaamheden op deze plek:

LOENEN – Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft woord gehou­den. Vrijwel direct na het kappen van de sparren, eiken en beuken van de laan naar de Loenense wa­terval zijn hier twee rijen beuken geplant. Het waterschap heeft on­dervonden dat vele bezoekers van­af de parkeerplaats naar de water­val verbaasd constateerden dat de mooie laan is verdwenen. Bij de parkeerplaats is nu een informa­tiebord geplaatst waarop duidelijk is te lezen waarom het Water­schap deze totaalkap heeft laten plaatsvinden. De aanblik vanaf Beekbergerweg is nu wat milder geworden. Het landschap oogt minder kaal. Als het weer het toe­laat wordt ook begonnen aan het herstellen van het pad.

Het Waterschap plantte beuken langs de spreng. foto Martien Kobussen

Het Waterschap plantte beuken langs de spreng. foto Martien Kobussen