Toekomstbeeld beken in Putten

De voorjaarsexcursie van de Bekenstichting gaat op 16 april 2016 naar Putten. Jan van de Velde beschrijft hier vast zijn visie op de Puttense beken.

“De sprengenbeken zijn voor onze gemeente Putten zowel cultuurhistorisch als ecologisch van groot belang en vormen een onmisbare schakel in ons landschap.” aldus de Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten en het Puttens Historisch Genootschap.

Deze – in oorsprong fraaie – relicten zorgden in ieder geval vanaf de 17e eeuw voor de toevoer van waterenergie aan de molens in Putten. Momenteel geven ze een interessante bijdrage aan de beleving van ons gebied door toeristen. Toerisme en recreatie zijn een dragende economische pijler voor de Veluwe.

Ons Waterschap beoordeelde dat delen van het Puttense stelsel de status C krijgen op basis van de huidige situatie. Die situatie is inderdaad bedroevend; acties zijn nodig.

Huidige situatie

In de omgeving van de sprengkoppen vindt wateronttrekking plaats. Dit zorgt regelmatig voor leegstand van de bovenste delen van de bijzondere sprengenbeken. Onduidelijk is op welke gronden door WSVV vergunning wordt verleend voor die onttrekkingen. Beperking van de onttrekking zou leiden tot (enige) watervoerendheid in de Puttense beken.

Het stelsel in Putten is destijds (in de vorige eeuw) binnen het beekherstelprogramma van de Provincie en de Waterschappen, om allerlei toen vigerende overwegingen, maar beperkt beleemd. Nieuw herstel is nodig.

Mijn Toekomstbeeld:

Met het oog op de toekomst zou het Puttense bekenstelsel alsnog op zo’n manier moeten worden beleemd dat de beken werkelijk enigermate water gaan voeren. Dat herstel kan zó worden uitgevoerd dat het stelsel relatief onderhoudsarm wordt. Vrijwilligersgroepen kunnen onder leiding van WSVV worden ingezet voor het noodzakelijke handmatige onderhoud.

Op deze manier besparen we (bij WSVV) op de onderhoudskosten van deze watergangen.