Koninklijke onderscheiding voor Ruud Schaafsma

Burgemeester Gebben reikte afgelopen zaterdag een Koninklijke onderscheiding uit aan Ruud Schaafsma (1948) uit Renkum. Op die dag vierde de werkgroep ‘Beken en Sprengen’ van het IVN haar 20-jarig jubileum. Ruud Schaafsma wordt bij die gelegenheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

2014-04 Ruud Schaafsma - foto Wiebe Kiel SONY DSC

De jubileumbijeenkomst vond plaats in het Everwijnsgoed te Renkum. Schaafsma is zoals een ondersteuner verwoordt: ,,een onvermoeibaar hoeder van de cultuur- en natuurhistorische zo waardevolle beken op de Zuidwest Veluwe.” Maar dat niet alleen, gedecoreerde is al meer dan 20 jaar intensief actief voor het natuurbehoud in het gebied aan de Zuidwest Veluwe. Hij is onder meer initiatiefnemer en oprichter van werkgroepen die zich daadwerkelijk met het onderhoud van de natuur bezighouden. Tevens is Ruud bestuurslid van onze stichting.

Hij draagt zijn kennis, kunde en ervaring graag uit in geschreven teksten, maar ook in lezingen, rondwandelingen, vergaderingen en boeken. Hij heeft verschillende boeken en studies op zijn naam staan. Schaafsma heeft een enorme kennis van de natuur in onze regio en dat maakt hem tot een autoriteit op het gebied van met name beken en sprengen. Ook de gemeente Renkum heeft dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis en inbreng bij de formulering van het gemeentelijk beleidsterrein ‘water’.

Hij leverde vrijwillig bijdragen aan de totstandkoming van de visie ‘Renkum werkt aan water’. De jarenlange inzet en zijn doorzettingsvermogen hebben bijgedragen aan het behoud en de versterking van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de gemeente Renkum. Ook de positieve toeristische uitwerking van zijn inzet moet hier genoemd worden.

Foto’s van het  20-jr. jubileumfeest van de Werkgroep Beken van het IVN Zuid West zijn hier te bekijken.

27 maart Jaarvergadering in Wenum

logo stichting  jpg voor link

Ook dit jaar heeft de Bekenstichting ter gelegenheid van de jaarvergadering gezorgd voor een aantrekkelijk programma. Allereerst vindt het formele deel van de vergadering plaats. Vervolgens zal onze voorzitter de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar toelichten.

Verder zijn ook dit jaar boeiende sprekers uitgenodigd. Zowel cultuurhistorie als ecologie komen deze avond aan bod.

  • Ruud Schaafsma gaat in op de historie van molens en wijerds in de Renkumse en Heelsumse beeldalen. Als contactpersoon in dat gebied en al 20 jaar actief voor het IVN in het Renkums Beekdal, weet hij als geen ander hoe dit gebied in elkaar zit en welke problematiek er speelt.
  • Vervolgens zal Prof  Flip Witte spreken over de vernatting van de Veluwe. Hij licht toe hoe de Veluwe aan al zijn water komt. Vervolgens vertelt hij hoe het komt dat ondanks al het water dat de Veluwe ontvangt, zij toch dreigt te verdrogen. Flip Witte is in staat om deze ingewikkelde problematiek op een zeer toegankelijke wijze uit de doeken te doen. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de waterhuishouding van de Veluwe is deze lezing beslist een aanrader.

2014-03 beekloop folder

Flip Witte is onlangs toegetreden als adviseur van onze stichting.

Uiteraard is er voor iedereen tevens gelegenheid om op informele wijze wat bij te praten of, als u voor het eerst aanwezig bent, kennis te maken met één of meerdere bestuursleden.

Op 27 maart bent u vanaf 19.30 uur van harte  welkom in de watermolen te Wenum, Oude Zwolseweg 164 in Wenum.

De toegang is gratis.

Nadere info: Mevrouw Zwier Hottinga, Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, info@sprengenbeken.nl, T 0578-631459

Onthulling paneel papiermakersmonument Renkums Beekdal

In 1994 heeft kunstenaar Henny Bronk het papiermakersmonument ontworpen om de herinnering levend te houden aan alle arbeiders die ooit in dit gebied papier hebben gemaakt. Als gevolg van de werkzaamheden in het Renkums Beekdal is het papiermakermonument verplaatst van de Hartenseweg naar de kruising Waterweg/Beukenlaan in Renkum. Mede dankzij inspanningen van Waterschap Vallei en Veluwe is het Papiermakersmonument onlangs vervolmaakt.

Om de herinneringen aan de papiermakers nóg levendiger te maken, is er een nieuw informatiepaneel ontworpen. De informatieve tekst op het paneel is grotendeels geschreven door Ruud Schaafsma, auteur van het boek ‘de Renkumse en Heelsumse Beekdalen’.

Het nieuwe paneel wordt vrijdag 14 maart 2014 om 15.00 uur onthuld door P.J van Lent (Renkumse wethouder Openbare Ruimte) en Ruud Schaafsma.