De andere Molenplaatsen in Sonsbeek

Themawandeling op zondag 10 april 13.30 uur

De Witte Watermolen wordt aangedreven door het water van de Sint Jansbeek.
Het dal van deze Veluwse sprengenbeek heet niet voor niets “De Bakermat van Arnhem”.  Aan deze beek stonden ooit 10 watermolens: korenmolens, papiermolens en oliemolens. Alleen de Witte Watermolen functioneert nog; het nieuwe waterrad van de Begijnenmolen drijft geen molenstenen meer aan.

Watermolen Sonsbeek Arnhem ca. 1900

Watermolen Sonsbeek Arnhem ca. 1900

Van de molens die in het centrum van Arnhem stonden is niets meer te zien, maar in Park Sonsbeek kun je nog goed zien waar ze hebben gestaan: van de watermolen is een waterval gemaakt.
Wandel mee met de parkgids, die je de geschiedenis van elke molen weet te vertellen.

Zondag 10 april
Vertrek: 13.30 uur
Deelname: 4 euro
Aanmelden niet nodig

Molenplaats Sonsbeek
Zypendaalseweg 24a
6814CL Arnhem
026 4450660
molenplaatssonsbeek.nl

Sonsbeek heeft een nieuw beekje

Vanuit de poel in de Moerasweide, achter de Witte Watermolen, loopt het kwelwater door de weide naar de Jansbeek. Het spoor van het water is te zien aan een weelderige grasstrook en in de winter aan een langgerekte ijsplak.
Op verzoek van de parkbeheerders van de gemeente Arnhem heeft Waterschap Rijn&IJssel een plannetje bedacht om het kwelwater te reguleren door middel van een nieuwe beekloop.

sonsbeek

Bij stralend weer gingen op donderdag 11 juni 2015 zo’n 25 mensen van de afdeling Waterbeheer aan het werk op hun personeelsdag. Met spaden en ander gereedschap groeven ze een meanderend beekje van de poel naar de Jansbeek. Hier en daar maakten ze een dammetje of een cascade van keien. Ook de bedding van de monding werd bekleed met keien.

Op zondag 21 juni, Sint Jansdag, wordt bepaald hoe het beekje zal heten.