Twee nieuwe websites gelanceerd

Start websites www.veluwserfgoedbeleven.nl en www.veluweopdekaart.nl

Op vrijdagmiddag 17 maart is in Ede, in het Akoesticum te Ede, door de gemeenten Ede en Apeldoorn en de provincie Gelderland, het project Veluws Cultuur Erfgoed Beleven aan het publiek gepresenteerd.

Op de bijgevoegde foto’s ziet u enkele beelden van deze presentatie, die werd geleid door dagvoorzitter Marlies Claasen. Veel partijen, waaronder de Veluwse Bekenstichting, hebben een bijdrage geleverd aan de website Veluwe op de kaart. Visit Veluwe neemt het project op in haar toeristisch magazine, waardoor alle bijzonderheden van de Veluwe worden gepresenteerd aan alle hotelgasten op de Veluwe en bij de lokale VVV locaties. Het belangrijke doel van dit project is om de vakantieganger te laten kennismaken met alle belangrijke cultuur historische objecten op de Veluwe.

Een aantal van de bekenstelsels met hun cultuurhistorisch erfgoed staan op deze kaart opgenomen. U kunt zoeken onder de verschillende thema’s, waarbij wij onze beken vooral hebben onder laten brengen onder Handel en Bedrijvigheid. Het project is nu formeel overgedragen aan de organisatie Erfgoed Beleven van provincie Gelderland. Deze zal het project verder onder de aandacht brengen van de bijna 1 miljoen Veluwse bewoners. Mogelijk komt er een vervolg in de zin van een Veluws Erfgoed café, waarin bijzondere verhalen van bewoners van de Veluwe kunnen worden verteld  en gepubliceerd.

De Bekenstichting zal de ontwikkelingen volgen en waar mogelijk via de genoemde websites meer bijzonderheden over ons watererfgoed publiceren.

Wiebe Kiel

Lid DB