Veluwe onder de oppervlakte

Op ‘de Veluwenaar‘, de weblog van de Jac. Gazenbeekstichting, zijn twee artikelen gepubliceerd van de hand van ons bestuurslid Wiebe Kiel over wat zich zoal onder de oppervlakte van de Veluwe afspeelt. In het eerste artikel beschrijft Wiebe het ontstaan van de sprengen en de beken. Onderaan het artikel staat een prachtig filmpje met Anton Koot over onze beken. Het tweede stuk gaat in op de toekomst van de Veluwse beken.

vignet-gazenbeek

In 1991 werd in Lunteren de Jac. Gazenbeekstichting opgericht met als doel: enerzijds het uitdragen van het gedachtengoed van de Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek (1894-1975) en anderzijds zich inzetten voor het behoud van het streekeigene van de Veluwe. Op de weblog verschijnen geregeld interessante artikelen over de Veluwe. Leuk om in de gaten te houden!