Voorjaarsexcursie naar Puttense beken

U wordt uitgenodigd voor deelname aan onze voorjaarsexcursie op zaterdag 16 april 2016. De excursie is toegankelijk voor donateurs van de Bekenstichting en andere belangstellenden. Het programma begint om 11.00 uur.

Het doel van deze excursie is de omgeving verkennen van het Volenbeekstelsel, maar vooral ook om aandacht te vragen voor de huidige slechte toestand van de twee beken. Het gaat met name om de Groevenbeek/Volenbeek en de Schoonderbeek gelegen in Putten op de grens met Ermelo.

Volenbeek

Volenbeek

Lokatie: De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten. Vanaf 10.30 uur ontvangst met koffie.

Inwoners van Putten en andere geïnteresseerden zijn ook welkom op deze dag. De dag, inclusief lunch, kost € 20,50. Wilt u alleen deelnemen aan lezingen en/of excursie, zonder lunch, dan is de prijs € 5,50.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30-11.00 Ontvangst met koffie
11.00-11.10 Welkom en korte inleiding over de toestand van de Puttense beken door Jan van de Velde
11.10-11.35 Een cultuurgeschiedenis van Putten en de rol van de beken door Evert de Graaf
11.35-11.50  Ontstaansgeschiedenis van het landschap van Putten door Bertus Cornelissen
11.50-12.05 De toekomst van de Puttense beken door Dirk-Siert Schoonman, heemraad WV&V
12.05-12.15 Overhandiging ‘rondwandeling langs de Puttense beken’ aan heemraad Schoonman en wethouder Koekkoek
12.15-13.45 Lunch
14.00 Start wandeling op de parkeerplaats bij het zwembad, duur: twee uur in vier groepen
16.00 (±) Afsluiting

Opgave is vanaf nu mogelijk tot 10 april bij Zwier Hottinga (0578 631459)

Voorjaarsexcursie 2015 Robuuste Grift

Op 25 april zal de voorjaarsexcursie worden gehouden. Als onderwerp hebben we dit jaar gekozen voor het herstelprogramma van het Waterschap: “naar een robuuste Grift”.

Het kan zijn, dat we in het verleden wat te weinig aandacht hebben besteed aan deze historische watergang, die toch de ruggengraat voor het Oost-Veluwse bekenstelsel vormt, maar de recente publicatie(s) van Henri Slijkhuis en de nu geplande excursie brengen daar hopelijk verandering in en krijgt de Grift de aandacht die ze verdient.

Voor het Waterschap vormt de Grift het sluitstuk van beekherstel van een groot aantal beken die in de oostelijke flank van de Veluwe ontspringen en afwateren richting de Grift en het Apeldoorns kanaal aldus het Waterschap in haar Raamplan. Projectleider Zeeger van de Koppel spreekt van het veranderen van een vieze beek naar een ecologische parel.

Bij het aanleggen van robuuste zones ontstaat nieuwe natte natuur en de functie waterberging kan fraai worden gecombineerd met de ontwikkeling van natte natuur zoals dit plaats vindt in het natuurgebied Vossenbroek Oost (Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen).

De excursie zal zich concentreren rond een robuuste zone gelegen naast de Vossenbroek, de verdeelwerken Grift, Klaarbeek en het innamepunt waar water van de Grift en de Klaarbeek wordt geleid naar een voorbezinkplas om daarna te worden getransporteerd naar de infiltratievijvers van Vitens.

We beginnen de dag om 9.00 uur met ontvangst en koffie in het restaurant Koetshuis bij kasteel Cannenburch. Hier zullen presentaties volgen van medewerkers van het Waterschap en Vitens. Na afloop van de presentaties bestaat de mogelijkheid om een wandeling te maken in het Cannenburcher park, begeleid door vrijwilligers van het Geldersch Landschap. De lunch wordt ook in het Koetshuis geserveerd.

Na de lunch gaan we met eigen vervoer (carpoolen) op weg naar  het gebied rond de Zuukerbrug langs het Apeldoorns Kanaal ten zuiden van Epe.

Begeleid door deskundigen van Waterschap, Vitens en GL/GK gaan we wandelen in een robuuste zone van de Grift. Vervolgens krijgen we uitleg bij de bezinkplas en bezoeken het natte natuurgebied Vossenbroek Oost. De wandeling is ca. 5 kilometer lang en duurt  ongeveer 90 minuten.

Na afloop van dit bezoek (rond 15.30 uur) keren we terug naar het Koetshuis voor afsluiting met borrel.

Opgave is vanaf nu mogelijk tot 19 april  bij Zwier Hottinga; info@sprengenbeken.nl of 0578 631459. LET OP: VOL = VOL!!

De kosten voor donateurs zijn euro  € 27,00 all-in.
Voor deelnemers, die geen donateur zijn kost deze excursie € 37,00; Zij zijn dan tevens donateur 2015 en ontvangen 4 x ons kwartaalblad “De Wijerd”.