Herstelwerkzaamheden waterfilterkelder in Heveadorp

Voortgang Bekenstichtingproject “consolidatie waterfilterkelder van de voormalige modelboerderij het Huis ter Aa”, gelegen aan de Seelbeek te Heveadorp.

We hebben eerder bericht over het voornemen om de waterfilterkelder in Heveadorp te herstellen; zie hier en hier.

Nu is de Bekenstichting zeer verheugd u te kunnen mededelen dat wij in de periode januari tot en met oktober 2016 een 10-tal subsidietoezeggingen hebben ontvangen voor een totaalbedrag van € 46.304,50. (* zie onderstaande fondsen).

Hiermee is het dekkingsplan op iets meer dan 100% uitgekomen!

Dit betekent dat de Bekenstichting een begin kan maken met het opstellen van het definitieve consolidatieplan voor dit gemeentelijk monument. Vervolgens zal begin 2017 het werkbestek worden opgesteld en medio 2017 kan de uitvoering plaatsvinden.

Waterfilterkelder gelegen aan de Seelbeek in Heveadorp

Waterfilterkelder gelegen aan de Seelbeek in Heveadorp

Mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:

  • * Waterschap Vallei & Veluwe te Apeldoorn.
  • * Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Gelderland te Arnhem.
  • * Personeelsvereniging gemeente Renkum.
  • * Gemeente Renkum te Oosterbeek.
  • * Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven te Tricht.
  • * Stichting de Roos-Gesink te Duiven.
  • * Stichting Citer te Wageningen.
  • * Rabobank Stimuleringsfonds te Arnhem.
  • * Stichting Zabawas te Rijswijk (Z-H).
  • * Stichting Dinamo Fonds te Den Haag.

Waterfilterkelder Heveadorp

Dit artikel verscheen op 20 oktober 2015 in het regionale nieuwsblad Hoog en Laag ter gelegenheid van de dag van de Renkumse inwoner, een ontmoetingsdag voor en door inwoners.

HEVEADORP In het 100-jarige Heveadorp trok de waterfilterkelder aan de Beeklaan 1 veel bekijks. Van 1908 tot 1915 bood Heveadorp onderdak aan Modelboerderij Huis ter Aa. De waterfilterkelder is een bedrijfsgebouwtje dat destijds onderdeel was van deze modelboerderij. De eigenaar van landgoed Duno en van de modelboerderij het Huis ter Aa was Joseph Wilhelm Frederik Scheffer. Lodewijk Rondeboom vertelde enthousiast over de waterfilterkelder. Vroeger was hij werkzaam bij het Geldersch Landschap en woont sinds 2006 in Heveadorp. “Nu ben ik actief bij de Bekenstichting (Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken). Er is altijd weinig aandacht geweest voor de waterfilterkelder. We hebben plannen om de kelder te restaureren en aan de Bekenstichting over te dragen.” Overigens gaat het niet zozeer om het opnieuw laten functioneren van de kelder. “Sowieso is er nog technisch onderzoek nodig. De staat van de fundering bijvoorbeeld is slecht. Er is ook al een begroting voor restauratie gemaakt (30.000 euro).” Een inwoonster: “Ik woon hier nu al 28 jaar, maar wist helemaal niet dat dit de bewuste waterfilterkelder was. Ik dacht meer aan een soort bunker.”

waterfilterkelder Renkum