Van de voorzitter: Beleidsharmonisatie bij Waterschap Vallei & Veluwe

Op 22 april 2014 heeft  Waterschap Vallei & Veluwe ons geïnformeerd over de beleidsharmonisatie die er bij hen de komende jaren plaatsvindt en wat dat voor onze  fraaie sprengenbeken kan betekenen. We hebben vooral geluisterd omdat voor ons de concrete uitwerking daarvan nog geheel nieuw was. Dan is het namelijk lastig om direct goed onderbouwd te reageren. We hebben vooral clarifying questions gesteld; –dat zijn vragen naar verdere verduidelijking. Ik verwacht dat de bezuinigingen bij WSV&V voor het overgrote deel van onze sprengen en beken geen ingrijpende consequenties zullen hebben. De cultuurhistorie, beleving  en ecologie kunnen onderling in een goede balans worden gebracht; dat blijft van geval tot geval wel maatwerk. In dit najaar worden we verder geïnformeerd.

Wij hebben aan WSV&V onze inhoudelijke ondersteuning in hun keuzeproces aangeboden. Het gaat dan bijvoorbeeld over de keur* voor sprengenbeken en de monitoring van de landschapsgeschiedenis. Landschapsgeschiedenis is op de universiteit een interdisciplinair vakgebied waarin historische, geografische, archeologische, naamkundige en ecologische concepten en methoden met elkaar worden verbonden tot een samenhangende analyse van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van cultuurlandschappen. Deze kennis wordt daarna toepasbaar gemaakt voor de praktijk van ruimtelijke ordening, erfgoedzorg, toerisme en recreatie en natuur- en landschapsbeheer.

Ook wordt eraan gedacht om in de toekomst nog meer samen te werken op het gebied van onderhoud van sprengenbeken door vrijwilligers, onder coördinatie en regie van ons Waterschap.-

 

Veluwe,  23 april 2014

Tot ziens,

Jan van de Velde

*De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken.