Maart nummer Wijerd: beken stromen niet vanzelf!

Beken stromen niet vanzelf. In de nieuwste uitgave van het kwartaalblad De Wijerd is daarover een keur van verhalen te vinden.

De kwartaalwandeling in deze Wijerd is de Loenense Bekenroute, waarbij ook de Middelste Molen in

Loenen onder de aandacht wordt gebracht. De Stichting Museum de Middelste Molen produceert nog steeds papier op authentieke wijze en dit proces is ook te bekijken, zie de site http://www.demiddelstemolen.nl/.

Ten zuiden van Apeldoorn ligt Klarenbeek. De eigenaar van huize Klarenbeek vertelt over de voormalige sigarenkistjesfabriek op zijn terrein en hoe met het landgoed wordt omgegaan; er is nu een museale functie en het is een zgn. trouwlocatie.

Tussen Arnhem en Dieren zijn ook landgoederen! De beheerders van Hof te Dieren en Kasteel Middachten nemen u mee en vertellen over het onderhoud en soms zorgen over het water en het terrein.

Landgoed Bronbeek in Arnhem sluit de rij van landgoederen af. Vele elementen van de oorspronkelijke aanleg zijn behouden en door de vele monumenten is het een herdenkingsplaats voor veteranen en nabestaanden van slachtoffers van de Japanse bezetting in Z-O Azië.

Het laatste artikel gaat over het Waterbronpark in Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft uitgebreid beekherstel uitgevoerd o.a. in de wijk Orden en vele sprengen en beken “boven de grond” gehaald in het stedelijk gebied. Dit biedt natuur in de stad en zorgt voor betere waterafvoer bij verhoogd wateraanbod.

Op de agenda staan de Jaarvergadering op 30 maart in de Wenumse Watermolen en de Voorjaarsexcursie naar de nieuwe natuur in Tongeren en het dal van de Smallertse Beek op 22 april 2017, zie de agenda.

(De omslagfoto is niet, zoals op pagina 3 van de Wijerd vermeld, het Apeldoorns Kanaal bij Loenen. Deze foto is de Paardengracht van Kasteel Middachten, De Steeg. De fotograaf is Jan van de Lagemaat. Onze excuses.)

Nieuwsgierig geworden? Bestel een exemplaar bij het secretariaat, Mevr. Zwier Hottinga-Doornbosch, info@sprengenbeken.nl, tel: 0578 631459

Of wordt donateur. Dit kan al vanaf € 20,- per jaar. Zie hier.

 

Maartnummer Wijerd

In een extra dik nummer van kwartaalblad de Wijerd behandelt de Bekenstichting weer tal van interessante onderwerpen.  Het hoofdartikel is gewijd aan de geschiedenis van voormalige wasserij de Rollekoot aan de Gortelseweg in Vaassen.  De Eper historicus Henri Slijkhuis duikt in de geschiedenis van de wasserij die ooit helemaal afhankelijk was van de waterkracht van de beken die in het Veluwe massief verderop ontsprongen. Maar ook  het schone water  dat uit de sprengen opborrelde was  onmisbaar voor de  wasserij. Voormalig eigenaar Mathin Jaspers kijkt terug op het roemruchte verleden van de wasserij die inmiddels gesloten is.

Wijerd omslag maart2016

Verder staat er een artikel in over de voorjaarsexcursie die de Bekenstichting op 16 april in Putten organiseert. In dit verhaal aandacht voor de geschiedenis van de  Puttense beken en de toestand waarin ze tegenwoordig verkeren.  Andere artikelen gaan over het Eper bekenstelsel en het beekdal in Rozendaal. Ook de historische beek de Sypel  komt aan bod. De gemeente Harderwijk heeft gesloten deze beek voor een deel weer bovengronds te maken en daarmee komt ook een stuk geschiedenis van deze Zuiderzeestad weer boven water. Daarnaast komt het wel en wee van de Sprengenbeek van de Vijverberg bij Arnhem uitgebreid aan bod. Voor de liefhebber ook een interessant artikel over allerlei aspecten van het hydrologische systeem van de Veluwe.

Ook staat er een interview in met Wiebe Kiel over het totstandkomen van de nieuwe Beken Atlas Veluwe (BAV).

Wilt u een exemplaar van deze Wijerd ontvangen wordt dan donateur of vraag een nummer aan via info@sprengenbeken.nl

Bekenstichting bindt strijd aan met ongewenste exotische planten

Nieuw kwartaalblad vol met interessant bekennieuws

VELUWE– De Bekenstichting vraagt  aandacht voor de ongewenste  opkomst  van exotische planten in de Veluwse beken.  De ongebreidelde groei  van deze invasieve soorten brengt grote risico’s met zich mee en vormt een bedreiging voor met name de natte natuur. Aanhakend bij de actie ’geen exoot in de sloot’ worden tal van initiatieven ontplooid om sprengen, beken en oevers vrij te houden van exotische planten die inheemse flora en fauna  kunnen bedreigen en zelfs waterdoorgangen kunnen verstikken.

In het nieuwste nummer van kwartaalblad de Wijerd laat De Bekenstichting ingenieur Ad Schoutens aan het woord, specialist op dit terrein. Hij vertelt hoe hij persoonlijk de strijd aan gaat met de exotische woekeraars als de Japanse duizendknoop  en de reuzenberenklauw. Ambtshalve maakt hij er echter ook werk van. Schoutens legt in de Wijerd  uit  hoe hij gemeentes en organisaties op het gebied van waterbeheer attendeert op de gevaren en hoe hij ze begeleidt in het opstellen van plannen om de aanwas van exoten een halt toe te roepen. Binnen de Bekenstichting zijn vrijwilligersgroepen actief, zoals bijvoorbeeld  in het Wenum Wieselse sprengengebied, die uitbreiding van ongewenste waterplanten voorkomen door regelmatig een controle rondje langs de beken te maken en dan te verwijderen wat er niet hoort.

Wijerd3omslag

Verder in de Wijerd veel aandacht voor het herstelproject van de Heerdense watermolen van Beerd Volkers. Deze Heerdenaar heeft zowel op technisch als toeristisch gebied veel plannen met de molen en omgeving. Volkers kent de oude en nieuwe technieken van waterradmolens als geen ander en is specialist in het opwekken van duurzame energie met waterkracht. Om het molenensemble ook voor bezoekers aantrekkelijk te maken is er onlangs een waterbelevingsplek gerealiseerd.

In dit nummer van de Wijerd staat voorts een interview met Apeldoorner Henk Weltje die beken en sprengen een warm hart toedraagt en wordt opnieuw in de historische kist van Van Delden gedoken waarin prachtig historisch materiaal ligt over  het beheer van de sprengen en beken in vroeger tijden.

Wandelaars kunnen hun voordeel doen met een achtergrond artikel van Henri Slijkhuis over alles wat er aan cultuurhistorie te zien is langs de Wenumse bekenroute.

U kunt hier een exemplaar van ‘de Wijerd’ aanvragen.

Nieuwste Wijerd beschrijft werk van de Bekenstichting

Veluwe –  Wat komt er allemaal kijken bij het runnen van de Bekenstichting? In de nieuwe Wijerd van juni 2015, het kwartaalblad van de stichting, geeft voorzitter Jan van de Velde een inkijkje in het bestuurlijke en praktische werk  dat  verzet moet worden om de bescherming van sprengen en beken in goede banen te leiden.  Van de Velde heeft  een weektaak aan het in de gaten houden van alle ontwikkelingen en het onder de aandacht brengen van bedreigingen. De bevlogen vrijwilliger wordt in het blad uitgebreid geportretteerd.Wijerd juni 2015

Verder in de Wijerd  aandacht voor  twee herstelprojecten.  De oliemolen bij  Huis Eerbeek  heeft weer de beschikking over voldoende water  en kan nu weer doen wat hij sinds 1825 heeft gedaan namelijk olie winnen uit beukennootjes en lijnzaad. Elk weekend zijn er demonstraties olie slaan.  Het andere herstelproject is  de verlegging van de dorpse beek in Vaassen.  Een project waarmee voorkomen werd dat de oever van de beek zou instorten.  Door samenwerking van de Bekenstichting met de VFP en het Waterschap is er op ecologische zeer verantwoorde wijze gekozen voor een nieuw traject.

In het blad staat eveneens een interview met Gilles de Jager, een vrijwilliger uit Putten die 37 jaar watermetingen deed op de Noordwest Veluwe.  Interessant zijn ook de artikelen van  historicus  en beekliefhebber Henri Slijkhuis. Zo neemt hij zes pagina’s lang  de lezer mee op een boeiende tocht langs het Vaassense bekenstelsel  en beschrijft hij  de cultuurhistorie ervan.

Wijerd omslag

Zoals altijd prijkt er op de voorpagina een prachtige foto van ijsvogelfotograaf Jan van Duinen. De Vaassense fotograaf en vrijwilliger van de Bekenstichting kan  deze zomer zijn collectie foto’s  flink  uitbreiden omdat de ijsvogelpopulatie enorm is toegenomen.

Wordt donateur zodat u geen enkele Wijerd mist. Of vraag een exemplaar van de Wijerd aan. Ga daarvoor naar onze contact pagina.

Wijerd maart 2015

omslag Wijerd Maart2015_001

In de nieuwe Wijerd met een zeer fraaie ijsvogelfoto van natuurfotograaf Jan van Duinen op de cover, verder onder meer aandacht voor de geschiedenis van De Grift, de bedreigingen van de beken in Putten en archeologisch ontdekkingen in een oud beekdal in Barneveld.

Wilt u elk kwartaal de Wijerd ontvangen? Overweeg dan om donateur van de Bekenstichting te worden. U kunt dit exemplaar ook bestellen via het secreatriaat van de Bekenstichting: info@sprengenbeken.nl of bel 0578-631459.

Het kwartaalblad van de stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken is vernieuwd!

De Bekenstichting bestaat dit jaar 35 jaar. Op 12 maart is dit jaar gestart met de verschijning van het vernieuwde kwartaalblad, De Wijerd, in kleur en vorm. Tijdens een heel goed bezochte bijeenkomst in restaurant “de Korenmolen” in Eerbeek is het eerste exemplaar door voorzitter Jan van de Velde vol trots overhandigd aan heemraad J. Verhoef van Waterschap Vallei & Veluwe. De heer Verhoef spreekt de jubilerende stichting lovende woorden toe en hoopt nog jarenlang gebruik te kunnen maken van de expertise van de Bekenstichting. Hij roemt de binnen de stichting aanwezige kennis op het gebied van hydrologie, natuur, landschap en cultuurhistorie. De Bekenstichting is voor het waterschap uitgegroeid tot een waterpartner van formaat. “We zijn het niet altijd eens, maar we blijven met elkaar in discussie en zoeken naar een oplossing. De deskundige inbreng van de Bekenstichting wordt altijd zeer gewaardeerd” aldus de heemraad.

2014-03 nieuwe Wijerd

Wethouder Bart Elbers van de gemeente Brummen benadrukt de betekenis van de papierindustrie en het toerisme voor Eerbeek en omgeving. Hij gaf kort de rol van de gemeente weer bij de vergunningverlening en schetste de constructieve rol van Jan van de Velde bij overleggen. Op efficiënte wijze weet Jan telkens de formele vergaderstukken kort af te doen en het gesprek terug te brengen naar “wat was je taak en je rol en wat heb je gedaan”. Binnen een half uur weet ieder dan weer wat hem te doen staat. Verder benadrukt hij de rol van de Rotary Eerbeek-Brummen en met name van de inmiddels overleden heer Hans Wensink als initiatiefnemer om de Eerebeekse beek heringericht te krijgen.

De bijeenkomst in Eerbeek heeft dan ook nog een tweede doel. De oliemolen wordt op 12 maart van meer water voorzien dan voorheen door in de wijerd van Huis Eerbeek meer water op te slaan en dat ten goede te laten komen van de oliemolen. Na een korte uitleg ter plekke door Ab van Dijk, projectleider bij Gelders Landschap en Gelderse Kastelen over de proef om het water in de Wijerd periodiek ca. 10 cm op te zetten, trekken Heemraad Verhoef en wethouder Elbers samen een schot omhoog, zodat er meer water de Eerbeekse Beek instroomt en de molen met meer snelheid kan draaien. Dat laatste is prima gelukt!

2014-03 nieuwe Wijerd 2

Het is de bedoeling om in de zomerperiode gedurende de zaterdagen de molen op meer waterkracht te laten werken. Dit is een initiatief van de Rotary Eerbeek-Brummen die hiervoor de samenwerking heeft gezocht met het Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK), de provincie, het waterschap Vallei & Veluwe, Vitens, Coldenhove Papier, de gemeente Brummen en de Bekenstichting.

Het is slechts de fase van het gehele project. De herinrichting van de Eerbeekse beek is nu voor een groot deel voltooid, fase 3 is net gereed en de komende jaren zullen aanpassingen in de verbindingen van de Eerbeekse Beek plaatsvinden met als doel om veel meer water bij de oliemolen te krijgen.

De eigenaar van het restaurant Johan van Zadelhof en de aanwezige molenaars zijn blij met het succes van 12 maart, maar beseffen dat het slechts een eerste stap is. Als de volgende stappen even succesvol zijn als deze middag met het bijbehorende stralende voorjaarsweer, dan moet het goed gaan komen.

De Bekenstichting zal in ieder geval de komende jaren haar expertise inbrengen om meer water bij de oliemolen te krijgen.

Met de nieuwe Wijerd onder de arm zijn de aanwezigen na afloop van de bijeenkomst weer vertrokken.

Henri Slijkhuis en Wiebe Kiel
De vernieuwde, extra dikke Wijderd in kleur is zeer de moeite van het bekijken en lezen waard en is via het contactformulier te bestellen. Hebt u interesse in de werkzaamheden van onze stichting, dan kunt u zich ook via deze weg aanmelden als donateur of als contactpersoon in de verschillende regio’s.

Bekenstichting in een nieuw jasje!

logo stichting  jpg voor link

De Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, zet zich al 35 jaren in voor de fraaie Veluwse sprengenbeken in hun ensembles. Zij is statutair gevestigd in Epe maar werkt –zoals haar uitgebreide naam al zegt- op de héle Veluwe. De Bekenstichting gaat het lustrumjaar beginnen met de verschijning van het kwartaalblad -De Wijerd- in geheel vernieuwde vorm en hier extra aandacht aan besteden.

wijerd

Heemraad J. Verhoef van Waterschap Vallei & Veluwe gaat het 1e exemplaar in ontvangst nemen op 12 maart 2014 om 13.30 uur in restaurant “de Korenmolen” Kanaalweg 3 te Eerbeek. Ook de Wethouder van de Gemeente Brummen, Bart Elbers, is hierbij aanwezig. Na afloop gaan we de Wijerd, de Eerbeekse beek en de Watermolen bezichtigen. Iedere belangstellende is hierbij van harte welkom ! De Heemraad en de Wethouder zullen er namelijk samen voor zorgen dat die bijzondere Oliemolen in de zomerperiode weer op waterkracht olie kan gaan persen; en ook dáár zet de Bekenstichting zich voor in. Wilt u dit meemaken, meldt u dan aan via info@sprengenbeken.nl

Als voorproefje zijn er twee artikelen uit de Wijerd al op de website gepubliceerd: zeer interessant artikelen over het Vaassens bekenstelsel en over de Nijkerkse waterlopen. Wilt u meer lezen dan kunt u een exemplaar van de Wijerd ontvangen. Deze kunt u deze aanvragen via het contactformulier. Als u nog geen donateur bent wilt u dan overwegen ons te gaan steunen?