Terugblik Symposium 6 februari 2020: Toekomst voor het sprengenbekenlandschap, zicht op nieuwe functies.

Een geanimeerd symposium waar discussies zijn gestart en veel contacten zijn gelegd. Het is tevens de titel van een inventarisatierapport dat in opdracht van de Bekenstichting door Cultuurland Advies is opgesteld.

De sprengenbeken zijn belicht vanuit verschillende invalshoeken, water, ecologie en cultuurhistorie. Het water loopt als een rode draad door de lezingen, met een levendige discussie over prioriteiten en aanpak in het beekdallandschap.  Vanuit cultuurhistorisch oogpunt worden waarden vertaald in de inrichting van het landschap voor de toekomst.

In de komende Wijerds zal Cultuurland Advies middels aanvullende artikelen verder aandacht besteden aan de uiteenlopende ideeën en invalshoeken om de zichtbaarheid van de historie  (in planvorming en stedenkundige ontwikkelingen) te versterken.

Download hier de bijdrage van Jan Olaf Tjabbinga
Download hier de bijdrage van Wim Zeeman
Download hier de bijdrage van Piet Verdonschot
Download hier het rapport omtrent de toekomst van het sprengenbekenlandschap