Verslag vergadering dagelijks bestuur

Kort verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur, april 2017
Als nieuwe secretaris wil ik u graag op de hoogte houden van de lopende zaken en projecten binnen de Bekenstichting. Ik zal dit op regelmatige wijze proberen te doen, zodat ik uit iedere vergadering een aantal punten kan kiezen die de moeite waard zijn, zonder in herhaling te vallen. Deze keer een drietal onderwerpen.

* Contactpersonen dag in het najaar 2017
Deze staat gepland op zaterdag 4 november en kan alvast in uw agenda worden genoteerd. Over het exacte programma zal u later worden geïnformeerd. Wel kan ik u verklappen dat we aan het bekijken zijn of we naast de altijd aanwezige gezelligheid ook de inhoudelijke kant wat kunnen versterken.

* Stagiaires, stroomsnelheden en bad-eendjes
Een gebrekkig inzicht in de stroomsnelheden en debieten van ‘onze’ sprengen en beken is al jaren een belangrijk aandachtspunt. Wij waren dan ook verheugd dat er binnen het waterschap Vallei en Veluwe een stagiaire aan de slag kon om te kijken of er een eenvoudig meetprogramma met vrijwilligers is op te zetten (met bad-eendjes). Ook hebben ondertussen de eerste zes contactpersonen zich al gemeld als potentieel deelnemer, waarvoor dank! Tegelijkertijd loopt de stageperiode alweer op zijn einde. Er wordt alweer gezocht naar een nieuwe stagiair om het programma verder te ontwikkelen en hopelijk te implementeren. We houden u op de hoogte, maar als er nu al mensen zijn die wellicht aan zo’n onderzoeksprogramma willen deelnemen dan vernemen wij dat graag!

*Symposium “De Veluwe Sprenglevend? Water stroomt niet vanzelf”
De bekenstichting organiseert 22 juni een besloten symposium over de cultuurhistorie en ecologie van de Veluwse sprengenbeken. Belangrijkste aandachtspunt is het gevoel dat door allerlei Europese regelgeving de ecologische doelen van sprengen in het beleid en beheer de overhand lijken te krijgen en enkele, ook belangrijke, cultuurhistorische aspecten op de achtergrond dreigen te geraken. Wij hebben enkele vooraanstaande sprekers uitgenodigd en gaan hierover in gesprek met de direct betrokkenen overheden en andere organisaties, zoals provincie, waterschap, universiteiten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Jaap Postma, secretaris Bekenstichting