Vertraging aanpassing Heelsumse Beek

Gerard van Laarhoven, onze nieuwe contactpersoon van de Heelsumse Beek, meldt dat de loop van de Heelsumse Beek later wordt aangepast dan eerder gemeld. Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat kunnen pas begin 2015 starten met de werkzaamheden omdat het gebied waar deze nieuwe loop gegraven wordt pas eind 2014 werd vrijgegeven van explosieven.
De bedoeling was de graafwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe beek vanaf september 2014 te laten plaatsvinden. Dit nieuwe beekdeel komt naast de huidige beek te liggen. Maar door de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kon toen niet gegraven worden. In november en december werden de niet gesprongen explosieven opgespoord en verwijderd. Dit gebeurde met een beveiligde graafmachine die de grond laag voor laag onderzocht heeft. Dit betekent ook dat het werk aan de beek pas eind 2015 afgerond wordt.

Op bijgevoegde foto’s is een deel van de uitgevoerde werkzaamheden te zien en ook de al gegraven nieuwe uitmonding van de beek in de Rijn naast de fabriek van Parenco.

Zie hier voor meer informatie over dit project.

2015-02 Heelsumse Beek 1 2015-02 Heelsumse Beek 2 2015-02 Heelsumse Beek 3 2015-02 Heelsumse Beek 4 2015-02 Heelsumse Beek 5