Verwachtingen van Klimaat Risico’s op de Veluwe

Op 3maart 2016 vindt er een workshop over grondwaterbeheer plaats in Radio Kootwijk. Ter discussie staat o.m. het omgaan met het grondwater van de gehele Veluwe als strategische grondwatervoorraad, rekening houdend met andere belangen waaronder  die van natuur. Ook gaat gesproken worden over de relatie met de aard van het terreinbeheer in de infiltratiegebieden en de hoeveelheid infiltratie bij bos vs open terrein en loofbos vs naaldbos.

Voor meer informatie en opgave, klik op de afbeelding.

WaterworkshopRadioKootwijk 001