Vlotte boomplanting bij waterval Loenen

Eerder hebben we bericht over de werkzaamheden bij de Loener waterval. Onderstaand artikel uit de Stentor van 2 januari 2014 beschrijft de laatste werkzaamheden op deze plek:

LOENEN – Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft woord gehou­den. Vrijwel direct na het kappen van de sparren, eiken en beuken van de laan naar de Loenense wa­terval zijn hier twee rijen beuken geplant. Het waterschap heeft on­dervonden dat vele bezoekers van­af de parkeerplaats naar de water­val verbaasd constateerden dat de mooie laan is verdwenen. Bij de parkeerplaats is nu een informa­tiebord geplaatst waarop duidelijk is te lezen waarom het Water­schap deze totaalkap heeft laten plaatsvinden. De aanblik vanaf Beekbergerweg is nu wat milder geworden. Het landschap oogt minder kaal. Als het weer het toe­laat wordt ook begonnen aan het herstellen van het pad.

Het Waterschap plantte beuken langs de spreng. foto Martien Kobussen

Het Waterschap plantte beuken langs de spreng. foto Martien Kobussen