Voorjaarsexcursie 2015 Robuuste Grift

Op 25 april zal de voorjaarsexcursie worden gehouden. Als onderwerp hebben we dit jaar gekozen voor het herstelprogramma van het Waterschap: “naar een robuuste Grift”.

Het kan zijn, dat we in het verleden wat te weinig aandacht hebben besteed aan deze historische watergang, die toch de ruggengraat voor het Oost-Veluwse bekenstelsel vormt, maar de recente publicatie(s) van Henri Slijkhuis en de nu geplande excursie brengen daar hopelijk verandering in en krijgt de Grift de aandacht die ze verdient.

Voor het Waterschap vormt de Grift het sluitstuk van beekherstel van een groot aantal beken die in de oostelijke flank van de Veluwe ontspringen en afwateren richting de Grift en het Apeldoorns kanaal aldus het Waterschap in haar Raamplan. Projectleider Zeeger van de Koppel spreekt van het veranderen van een vieze beek naar een ecologische parel.

Bij het aanleggen van robuuste zones ontstaat nieuwe natte natuur en de functie waterberging kan fraai worden gecombineerd met de ontwikkeling van natte natuur zoals dit plaats vindt in het natuurgebied Vossenbroek Oost (Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen).

De excursie zal zich concentreren rond een robuuste zone gelegen naast de Vossenbroek, de verdeelwerken Grift, Klaarbeek en het innamepunt waar water van de Grift en de Klaarbeek wordt geleid naar een voorbezinkplas om daarna te worden getransporteerd naar de infiltratievijvers van Vitens.

We beginnen de dag om 9.00 uur met ontvangst en koffie in het restaurant Koetshuis bij kasteel Cannenburch. Hier zullen presentaties volgen van medewerkers van het Waterschap en Vitens. Na afloop van de presentaties bestaat de mogelijkheid om een wandeling te maken in het Cannenburcher park, begeleid door vrijwilligers van het Geldersch Landschap. De lunch wordt ook in het Koetshuis geserveerd.

Na de lunch gaan we met eigen vervoer (carpoolen) op weg naar  het gebied rond de Zuukerbrug langs het Apeldoorns Kanaal ten zuiden van Epe.

Begeleid door deskundigen van Waterschap, Vitens en GL/GK gaan we wandelen in een robuuste zone van de Grift. Vervolgens krijgen we uitleg bij de bezinkplas en bezoeken het natte natuurgebied Vossenbroek Oost. De wandeling is ca. 5 kilometer lang en duurt  ongeveer 90 minuten.

Na afloop van dit bezoek (rond 15.30 uur) keren we terug naar het Koetshuis voor afsluiting met borrel.

Opgave is vanaf nu mogelijk tot 19 april  bij Zwier Hottinga; info@sprengenbeken.nl of 0578 631459. LET OP: VOL = VOL!!

De kosten voor donateurs zijn euro  € 27,00 all-in.
Voor deelnemers, die geen donateur zijn kost deze excursie € 37,00; Zij zijn dan tevens donateur 2015 en ontvangen 4 x ons kwartaalblad “De Wijerd”.