Voorjaarsexcursie Bekenstichting

De voorjaarsexcursie van de Bekenstichting had zaterdag 12 april plaats. De excursie ging naar het fraaie beken- en bronnengebied van Noordoost Twente. Net zoals op de Veluwe zijn de beken in dat gebied het resultaat van het stuwende ijs uit de IJstijden. Je vindt hier echter geen sprengen, alleen min of meer natuurlijke beken, die echter wél zijn benut om watermolens aan te drijven. Maar naast mooie, kronkelende beken en romantisch verscholen watermolens kent NO Twente ook prachtige bronbossen, waar het in het voorjaar geel ziet van de dotterbloemen. In het beekdal van de Mosbeek vind je ook mooie schrale hooilanden, die tal van bijzondere plantensoorten herbergen. Tijdens de excursie zijn enkele beken en watermolens bezocht. Rob van Dongen (Senior beleidsadviseur watersysteem bij Waterschap Vechtstromen) hield een presentatie over herstelbeheer in bronsystemen. Een brochure over bronbeheer in Twente vindt u hier.

Een paar foto’s van de excursie: (foto’s gemaakt door Zwier Hottinga)

Voorjaarsexcursie 1 - Zwier Hottinga Voorjaarsexcursie 3 - Zwier Hottinga
Voorjaarsexcursie 2 - Zwier Hottinga Voorjaarsexcursie 4 - Zwier Hottinga

 

Meer foto’s zijn hier te zien.