Verslag voorjaarsexcursie in en bij Putten op 16 april 2016

Volenbekervoetpad
Zaterdag 16 april hield de Bekenstichting haar jaarlijkse Voorjaarsexcursie in en bij Putten.
Met meer dan 70 deelnemers, een perfect, gezellig welkom in ‘de Aker’, een prachtig informatief programma en, zoals we op deze dag gewend zijn: stralend weer werd het een groot succes.
Jan van de Velde, voorzitter van de Bekenstichting, leidde de ochtend en opende de bijeenkomst met een korte inleiding over de toestand van de Putter beken.
Evert de Graaf trakteerde het publiek op een helder, compact overzicht van de cultuurhistorie van Putten.
Bertus Cornelissen gaf een korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis van het Putter landschap.
De toekomst van de Putter beken werd besproken door Dirk-Siert Schoonman, heemraad van Waterschap Vallei en Veluwe.
De jeugddijkgraaf Johannes van der Poel van het Nationale Jeugdwaterschap  riep de aanwezigen op om als  ouderen in gesprek te gaan met jongeren om hen te activeren om mee te denken over de toekomst van het waterbeheer. (Het Jeugdwaterschap wil er voor zorgen dat jongeren meer betrokken worden bij waterbeheer in eigen land).
Helaas kon wethouder Koekkoek niet aanwezig zijn bij de presentie van de rondwandeling en het model van het nieuwe bord bij de ingang van Oud Groevenbeek.
Om 14 uur startte de excursie.
Vier groepen wandelden langs  het Volenbeekstelsel en twee oude molenplaatsen, veelal vergeten door het grote publiek en mede daardoor bedreigd in hun voortbestaan. Onderweg werd uitvoerig stilgestaan bij de oude landgoederen, waartoe de beken behoorden. Dat in aansluiting bij de lezingen van die morgen.
Meerdere aanwonenden waren in voor een praatje; één toonde zelfs een paar bekende bekenboeken als bewijs van zijn kennis en sympathie. De bekendheid met de cultuurhistorie van het terrein van de groepsleider werd soms aangevuld met kennis van de groepsleden, wat het geheel nog levendiger maakte.
Na de wandeling bezochten velen het theehuis van Natuur Monumenten op Oud Groevenbeek om bij een drankje gezellig na te praten en ervaringen te delen. Om 17.00 uur sloot het theehuis, iedereen ging voldaan zijns weegs.
Voorjaarsexcursie 2016-02 Leen Olthuis

Voorjaarsexcursie 2016 Leen Olthuis

Voorjaarsexcursie 2016-03 Johannes

Voorjaarsexcursie 2016 Johannes

Voorjaarsexcursie 2016-03 Jan Koornberg

Voorjaarsexcursie 2016 Jan Koornberg

Voorjaarsexcursie 2016-04 Jan

Voorjaarsexcursie 2016 Jan

Voorjaarsexcursie 2016-05 Jan

Voorjaarsexcursie 2016 Jan

Voorjaarsexcursie 2016-06 Bernard Willemsen

Voorjaarsexcursie 2016 Bernard Willemsen

Voorjaarsexcursie 2016-08 Bord Groevenbeek

Voorjaarsexcursie 2016 Bord Groevenbeek

Voorjaarsexcursie 2016-09 Putten 02

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 02

Voorjaarsexcursie 2016-10 Putten 03

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 03

Voorjaarsexcursie 2016-11 Putten 04

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 04

Voorjaarsexcursie 2016-12 Putten 05

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 05

Voorjaarsexcursie 2016-13 Putten 06

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 06

Voorjaarsexcursie 2016-14 Putten 07

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 07

Voorjaarsexcursie 2016-15 Putten 08

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 08

Voorjaarsexcursie 2016-16 Putten 09

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 09

Voorjaarsexcursie 2016-15 Putten 10

Voorjaarsexcursie 2016 Putten 10