Voorjaarsexcursie naar Puttense beken

U wordt uitgenodigd voor deelname aan onze voorjaarsexcursie op zaterdag 16 april 2016. De excursie is toegankelijk voor donateurs van de Bekenstichting en andere belangstellenden. Het programma begint om 11.00 uur.

Het doel van deze excursie is de omgeving verkennen van het Volenbeekstelsel, maar vooral ook om aandacht te vragen voor de huidige slechte toestand van de twee beken. Het gaat met name om de Groevenbeek/Volenbeek en de Schoonderbeek gelegen in Putten op de grens met Ermelo.

Volenbeek

Volenbeek

Lokatie: De Aker, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten. Vanaf 10.30 uur ontvangst met koffie.

Inwoners van Putten en andere geïnteresseerden zijn ook welkom op deze dag. De dag, inclusief lunch, kost € 20,50. Wilt u alleen deelnemen aan lezingen en/of excursie, zonder lunch, dan is de prijs € 5,50.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30-11.00 Ontvangst met koffie
11.00-11.10 Welkom en korte inleiding over de toestand van de Puttense beken door Jan van de Velde
11.10-11.35 Een cultuurgeschiedenis van Putten en de rol van de beken door Evert de Graaf
11.35-11.50  Ontstaansgeschiedenis van het landschap van Putten door Bertus Cornelissen
11.50-12.05 De toekomst van de Puttense beken door Dirk-Siert Schoonman, heemraad WV&V
12.05-12.15 Overhandiging ‘rondwandeling langs de Puttense beken’ aan heemraad Schoonman en wethouder Koekkoek
12.15-13.45 Lunch
14.00 Start wandeling op de parkeerplaats bij het zwembad, duur: twee uur in vier groepen
16.00 (±) Afsluiting

Opgave is vanaf nu mogelijk tot 10 april bij Zwier Hottinga (0578 631459)