Vooruitblik 2015

2014-2015

 

De Bekenstichting heeft bij haar inzet om de fraaie beken op de Veluwe te behouden, te herstellen en zelfs verbeteren steeds meer te maken met overheden die de beken niet meer zo hoog in hun vaandel hebben staan als dat in het verleden bij bijvoorbeeld Waterschap Vallei & Eem het geval was. Het huidige samengevoegde Waterschap Vallei en Veluwe wil bovendien bezuinigen. Ook het vroegtijdig overleg met de bekenstichting in de fase van de planvorming is reeds enkele jaren “verdwenen”. Dit maakt dat we zeer weloverwogen moeten opereren om op een paar punten (op de Veluwe) toch nog voor elkaar te krijgen waar we voor staan.
Daar blijven we ons ook in 2015 voor inzetten.
En dan is het mooi dat we juist eind 2014 meer dan 20 personen van over de gehele Veluwe als contactpersoon van onze bekenstichting hebben kunnen opleiden. Zij houden de vinger aan de pols.

Jan van de Velde (voorzitter Bekenstichting)

23 december 2014